Menu

ΕΤΥΚ-ΚΕΔΙΠΕΣ-ΑΛΤΑΜΙΡΑ - Η ΚΕΔΙΠΕΣ ΑΓΝΟΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ – ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

                   Η ΚΕΔΙΠΕΣ ΑΓΝΟΗΣΕ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΑΣ – ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΡΙΚΛΕΙΟΥΝ                    ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΑΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΙΠΕΣ - ΚΑΚΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΕΙ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχουν γίνει αρκετές συναντήσεις της Οργάνωσής μας με τη Διοίκηση της Εταιρείας, με αντικείμενο τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης, το σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης και το δικαίωμα επιστροφής των αποσπασμένων συναδέλφων της ΚΕΔΙΠΕΣ από την ΑΛΤΑΜΙΡΑ.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η Οργάνωσή μας με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, κατέθεσε τις θέσεις της για όλα τα υπό συζήτηση θέματα.

Πρόσφατα, όπως έχετε ενημερωθεί, η ΚΕΔΙΠΕΣ απέστειλε στην Οργάνωσή μας τις προτάσεις της.

Μελετώντας τις προτάσεις αυτές, έχουμε δυστυχώς διαπιστώσει ότι η Εταιρεία, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της, αγνόησε πλήρως τις εισηγήσεις μας, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις, έχει υπαναχωρήσει από θέσεις που η ίδια κατέθεσε κατά τη διάρκεια των μεταξύ μας διαπραγματεύσεων για το θέμα της σύμβασης.

Η πρόταση της ΚΕΔΙΠΕΣ για τη συνομολόγηση συλλογικής σύμβασης, εμπερικλείει σοβαρούς κινδύνους για τους συναδέλφους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα:

  • Στοχεύουν στην καθιέρωση ατομικών συμβολαίων και κατ΄ επέκταση στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και της ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ σας.
  • Υπαναχώρησαν από τη δέσμευσή τους για επιστροφή των μειώσεων από 1/1/2020 (σε απάντηση της θέσης μας για επιστροφή από 1/1/19).
  • Δεν αναγνωρίζουν την υποχρέωση τους για επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς στο Ταμείο Προνοίας στο 12% (πρώην ΣΠΙ) και στο 14%(πρώην ΣΚΤ).
  • Θέτουν ως όρο για υπογραφή συμφωνίας, την κατάργηση του δικαιώματος των συναδέλφων της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, για διεκδίκηση των ετήσιων προσαυξήσεων και της ΑΤΑ (2014 – 2018), παρά το γεγονός ότι το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας με απόφασή του υπέδειξε στην εργοδοτική πλευρά την υποχρέωση της για παραχώρηση των ωφελημάτων αυτών προς τους συναδέλφους. 
  • Θέτουν περιορισμούς στο θέμα των συμβατικών δανείων, με αρνητικές επιπτώσεις για τους συναδέλφους.
  • Επιδιώκουν την κατάργηση των υφιστάμενων συμφωνιών της ΕΤΥΚ για τα οδοιπορικά και θέλουν να αποζημιώνουν τους συναδέλφους με ταρίφα λεωφορείου.
  • Μειώνουν την εισφορά εργοδότη στο Ταμείο Υγείας, στοχεύοντας την κατάργηση του. 
  • Εξαιρούν τους υφιστάμενους συναδέλφους που είναι κάτοχοι πτυχίων / επαγγελματικών προσόντων, από τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες της ΕΤΥΚ ωφελήματα (έξτρα προσαυξήσεις, ένταξη στην ειδική κλίμακα κλπ).

Σε ότι αφορά το Σχέδιο Εθελοντικής Αποχώρησης και το δικαίωμα επιστροφής των αποσπασμένων συναδέλφων της ΑΛΤΑΜΙΡΑ, η Εταιρεία αγνόησε επίσης τις εισηγήσεις της Οργάνωσής μας, οι οποίες είναι ισοζυγισμένες και ικανές να διαμορφώσουν ένα ελκυστικό πακέτο που να ικανοποιεί τους συναδέλφους και να αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας των στόχων της Εταιρείας.

Θέλουμε με την ευκαιρία αυτή, να τονίσουμε ότι, το δικαίωμα των αποσπασμένων συναδέλφων για επιστροφή στην ΚΕΔΙΠΕΣ, δεν μπορεί να καταργηθεί μονομερώς από την Εταιρεία.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, για να αποκαταστήσει τις μειώσεις (από 1/7/2020), ζητά ως αντάλλαγμα να δεχθούμε όλες τις υπόλοιπες θέσεις της, που όπως προαναφέραμε, εμπερικλείουν πολύ σοβαρούς κινδύνους και παγίδες για τους συναδέλφους.

Οι μειώσεις στους μισθούς του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, ξεκίνησαν να αποκαθίστανται από το 2018 και παραμένει μία τελευταία δόση, το 2022, προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως.

Συνεπώς, για το προσωπικό της ΚΕΔΙΠΕΣ (ιδιοκτήτης είναι το κράτος), η αναδρομική αποκατάσταση των μειώσεων των μισθών τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο που έγινε στο δημόσιο, αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της Διοίκησης της Εταιρείας, και είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι, την υποχρέωσή της αυτή προσπαθεί να την εξαργυρώσει, εις βάρος των δικαιωμάτων των συναδέλφων.  

Η ΚΕΔΙΠΕΣ αγνοεί επίσης το γεγονός ότι, η Οργάνωσή μας για τους συναδέλφους της πρώην Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, ουδέποτε συμφώνησε στη μείωση των μισθών και του ταμείου προνοίας τους. Οι μειώσεις έγιναν με διάταγμα, το οποίο είναι αντισυνταγματικό, και η ΚΕΔΙΠΕΣ οφείλει, δίχως άλλη καθυστέρηση, να αποκαταστήσει αναδρομικά τις μειώσεις που έγιναν.

Έχουμε ήδη στείλει επιστολή προς τη Διοίκηση της ΚΕΔΙΠΕΣ και έχουμε εκφράσει τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευσή μας για τη απαράδεκτη στάση της.

Έχουμε επίσης καλέσει την Εταιρεία, εάν πραγματικά επιθυμεί την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων για το καλό των συναδέλφων, να διαφοροποιήσει τη στάση της, να τηρήσει τις υποχρεώσεις της έναντι του προσωπικού της και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σοβαρότητα και συνέπεια στα όσα έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συναντήσεων μας.

Θα συνεχίσουμε να σας τηρούμε ενήμερους για τις εξελίξεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                                                                           Λευκωσία, 23 Ιουλίου 2021

Προηγούμενο ETYK - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - CBS – COLLEGE OF BUSINESS STUDIES - Δωρεάν 4-ετές πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων - Έκπτωση €300,00 για το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων
Επόμενο ΕΤΥΚ-ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ

Λήψη Αρχείων

Αρχείο