Menu

Ιστορικό

Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου

Ταυτότητα

Η ΕΤΥΚ (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου), είναι η Συνδικαλιστική Οργάνωση που δραστηριοποιείται στο χώρο των Τραπεζών και των Ασφαλιστικών Εταιρειών και στην οποία είναι οργανωμένοι στο σύνολό τους οι υπάλληλοι των Τραπεζών / Ασφαλιστικών Εταιρειών, ανεξαρτήτως βαθμού, θέσης ή ειδικότητας.

Η ΕΤΥΚ είναι μια αυτόνομη και ανεξάρτητη Συνδικαλιστική Οργάνωση μακριά από οποιεσδήποτε κομματικές ή άλλες εξαρτήσεις.


Δομή

Ανώτατο Διοικητικό Όργανο της ΕΤΥΚ είναι το Παγκύπριο Συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν οι αντιπρόσωποι των μελών από κάθε Tράπεζα / Εταιρεία, οι οποίοι εκλέγονται ανά Επαρχία κάθε τρία χρόνια. Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνο και χαράσσει την πολιτική της Οργάνωσης. Με βάση το Καταστατικό μπορεί να συγκληθεί Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο, εάν προκύψουν θέματα που το απαιτούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εφαρμόζει και προωθεί τις αποφάσεις των Παγκυπρίων Συνεδρίων. Αποτελείται από 35 μέλη, που εκλέγονται από το Ετήσιο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης, κάθε 3o χρόνο, μεταξύ των Αντιπροσώπων των μελών. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου συμμετέχουν ως ισότιμα μέλη οι πέντε Γραμματείς των Επαρχιακών Επιτροπών και ο Πρόεδρος του Τμήματος Αφυπηρετησάντων της ΕΤΥΚ. 

Η Γενική Γραμματεία της ΕΤΥΚ είναι το εκτελεστικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. Αποτελείται από 9 μέλη τα οποία  εκλέγονται μέσα από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η Γενική Γραμματεία χειρίζεται τις καθημερινές υποθέσεις της Οργάνωσης, σύμφωνα με την πολιτική που αποφάσισε το Παγκύπριο Συνέδριο και τις αποφάσεις και οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η τακτική Γενική Συνέλευση της Επαρχίας συγκαλείται κυρίως για την εκλογή της νέας Επαρχιακής Επιτροπής και για ενημέρωση των μελών της ΕΤΥΚ στην κάθε Επαρχία κάθε 3 χρόνια. Με βάση το Καταστατικό μπορεί να συγκληθούν Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις στις Επαρχίες, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Οι Επαρχιακές Επιτροπές, εκλέγονται σε κάθε επαρχία ανά τριετία, από τις γενικές συνελεύσεις των μελών της επαρχίας. Οι Επαρχιακές Επιτροπές αποτελούνται από 11-15 μέλη και χειρίζονται όλα τα τρεχούσης φύσεως προβλήματα της κάθε επαρχίας και υλοποιούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Γραμματείας. 

Η Τακτική Κλαδική Συνέλευση συνέρχεται σε κάθε επαρχία κατά Τράπεζα / Εταιρεία  κάθε 3 χρόνια ή όπως αλλιώς αποφασίσει η Επαρχιακή Επιτροπή, για την εκλογή αντιπροσώπων ή / και μελών της Κλαδικής Επιτροπής. Κλαδικές Συνελεύσεις μπορούν να συγκληθούν έκτακτα, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο.

Την κάθε Επαρχιακή Επιτροπή εκπροσωπούν στον τόπο εργασίας οι Κλαδικές Επιτροπές οι οποίες χειρίζονται και προωθούν σε πρώτο στάδιο τα προβλήματα των μελών της Οργάνωσης. Οι Κλαδικές Επιτροπές εκλέγονται κάθε τρία χρόνια ανά τράπεζα και ανά επαρχία από τους Αντιπροσώπους της κάθε τράπεζας / επαρχίας. 

Με βάση το καταστατικό, της Οργάνωσης προΐσταται o Επίτιμος Πρόεδρος. Ο Επίτιμος Πρόεδρος ανακηρύσσεται από το Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω της μεγάλης προσφοράς του στην Οργάνωση. 

Το 46ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΕΤΥΚ, στις 21 Απριλίου 2014, ανακήρυξε ομόφωνα Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΤΥΚ το συνάδελφο Λοΐζο Χατζηκωστή, ο οποίος, παρόλο που η θητεία του θα έληγε το 2018, αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στις νεότερες γενιές των συνδικαλιστών να πάρουν τα ηνία της Οργάνωσης. 

Από τη θέση του Επίτιμου Προέδρου ο Λοΐζος Χατζηκωστής παραμένει για πέραν των 30 χρόνων επικεφαλής της Οργάνωσης, πάντοτε παρών στις επάλξεις της ΕΤΥΚ, δίπλα στη νέα ηγεσία συνδράμοντας και καθοδηγώντας το έργο της.

Ιστορικό

Η ΕΤΥΚ ιδρύθηκε το 1955, μέσα από την ανάγκη για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στις τράπεζες, ενισχυμένη και από το  επαναστατικό κλίμα της εποχής εν όψει της μεγάλης εξέγερσης των Ελλήνων της Κύπρου για αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού.

Η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας συνδικαλιστικής οργάνωσης στον χώρο των τραπεζών στην Κύπρο έγινε το 1947, όταν ιδρύθηκε η Παγκύπρια Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων (ΠΕΤΥ). Το 1951, και προτού περάσουν τέσσερα χρόνια από την ίδρυσή της, η ΠΕΤΥ διαλύεται λόγω της αφόρητης πίεσης της εργοδοσίας, η οποία, από την πρώτη στιγμή, με την στήριξη των Άγγλων αποικιοκρατών, πολέμησε λυσσαλέα την προοπτική δημιουργίας συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο των τραπεζών. Ο σπόρος όμως είχε ριφθεί…

Την Κυριακή 13 Μαρτίου 1955, λίγες μόνο μέρες πριν την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της ΕΟΚΑ για αποτίναξη του Αγγλικού ζυγού και Αυτοδιάθεση - Ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, πεντακόσιοι και πλέον υπάλληλοι Τραπεζών οι οποίοι είχαν εγγραφεί ως μέλη, πραγματοποιήσαν στο κέντρο «Αλάμπρα» στη Λευκωσία, την ιδρυτική συνέλευση της Συνδικαλιστικής τους Οργάνωσής. Η γέννηση της νέας συντεχνίας με την επωνυμία ΕΤΥΚ, (Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου) ήταν πλέον γεγονός. Παρ’ όλη την αντίδραση των αποικιοκρατών και της εργοδοσίας που πολέμησαν με μένος την ΕΤΥΚ, ο δρόμος για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας στις τράπεζες είχε πλέον ανοίξει ανεπιστρεπτί! 

Τα πρώτα χρόνια μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκουν την ΕΤΥΚ να αγωνίζεται να πετύχει την αναγνώρισή της από το σύνολο των Τραπεζών και να θέτει τα πρώτα αιτήματα για βελτίωση της δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν οι Τραπεζικοί υπάλληλοι. 

Η ΕΤΥΚ επιτυγχάνει για πρώτη φορά την υπογραφή συλλογικής σύμβασης με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, η οποία αποτέλεσε σταθμό για την εποχή, αφού πέραν των αυξήσεων, περιλάμβανε καθιέρωση του τιμαριθμικού επιδόματος περιλαμβανομένου του ελάχιστου μίνιμουμ, παροχή χαμηλότοκων δανείων, ταμείο υγείας, 13ο μισθό κ.λ.π. Αργότερα, παρόμοιες συμφωνίες υπογράφονται και με άλλες τράπεζες.

Παρά την υπογραφή συμφωνιών, οι εποχές εξακολουθούν να είναι δύσκολες και σημειώνονται παραβιάσεις των συμφωνιών ή άρνηση εφαρμογής τους από μέρους των εργοδοτών. Το 1961 εκδηλώνεται η πρώτη μεγάλη απεργία της ΕΤΥΚ στην Οθωμανική Τράπεζα, η οποία κράτησε 48 μέρες, προκάλεσε απεργίες συμπαράστασης από όλους τους τραπεζοϋπάλληλους της Κύπρου και έληξε με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. 

Το 1964 σε μια πρωτοποριακή κίνηση, η ΕΤΥΚ εντάσσεται στη δύναμη της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων (ΟΤΟΕ) ως πλήρες και ισότιμο μέλος. Η ένταξη αυτή θεωρήθηκε ως μέρος της πολιτικής της  Ενώσεως, η οποία και αποτελούσε τον διακαή πόθο των Ελλήνων της Κύπρου.

Η δεύτερη μεγάλη απεργία της ΕΤΥΚ πραγματοποιείται το 1972, όταν για πρώτη φορά συζητήθηκαν αιτήματα με τον Κυπριακό Εργοδοτικό Σύνδεσμο Τραπεζών (ΚΕΣΤ). Το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων, και οι απαιτήσεις και απειλές των εργοδοτών οδηγούν σε απεργιακό αγώνα που κράτησε 42 συνολικά μέρες. Το σθένος και η αντοχή των απεργών συναδέλφων, η αποφασιστικότητα και αγωνιστικότητα της ΕΤΥΚ, οδήγησαν και πάλι στην παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας και στη συνομολόγηση πλήρους συμφωνίας με τον ΚΕΣΤ. Η συμφωνία εκείνη μέχρι και σήμερα αποκαλείται η «βασική συμφωνία του 1972», αφού αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία έχουν στηριχθεί όλες οι επόμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Μετά την βάρβαρη Τουρκική εισβολή το 1974 και την προσφυγοποίηση μεγάλου μέρους του πληθυσμού της Κύπρου, η ΕΤΥΚ μαζί με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις του τόπου ρίχνεται στον αγώνα για ανασυγκρότηση της πατρίδας και ανακούφισης των παθόντων. Για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια, οι μισθοί μειώνονται οικειοθελώς κατά 30%, ενώ ταυτόχρονα αναστέλλεται και η αναθεώρηση του τιμαρίθμου. Η Οργάνωσή μας προσπαθεί με κάθε μέσο να βοηθήσει τους πρόσφυγες συναδέλφους και φροντίζει μέσα από ειδικές συμφωνίες και σχέδια να καλύψει την ανάγκη τους για στέγη.  

Σε σύντομο χρονικό διάστημα η οικονομία ανακάμπτει και η ΕΤΥΚ ρίχνει το βάρος της στη βελτίωση των όρων εργασίας και των ωφελημάτων των τραπεζικών υπαλλήλων. Το 1977 υπογράφεται η πρώτη μεταπολεμική σύμβαση στην οποία προβλέπονται μισθολογικές αυξήσεις της τάξης του 14%. Στην επόμενη συλλογική σύμβαση μεταξύ ΕΤΥΚ και ΚΕΣΤ το 1979, γίνεται το πρώτο βήμα για την ισομισθία ανδρών και γυναικών με την υιοθέτηση κοινών κλιμάκων μισθοδοσίας.

Το 1987 σηματοδοτείται από νέα μεγάλη σύγκρουση μεταξύ ΕΤΥΚ και τραπεζών με αφορμή την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Οι αλλαγές που προηγήθηκαν (από το 1985) στην ηγεσία της Οργάνωσής μας, θεωρήθηκαν ως η ευκαιρία από κάποιους εργοδοτικούς κύκλους, για να κτυπηθεί και πάλι το συνδικαλιστικό κίνημα.  Τον Μάιο του 1987 και εν μέσω απεργιακών κινητοποιήσεων, τα ηνία της ΕΤΥΚ αναλαμβάνουν νέοι και ιδεολόγοι συνδικαλιστές με επικεφαλής το Λοΐζο Χατζηκωστή, τους οποίους όμως οι τράπεζες θεωρούν σαν σκληροπυρηνικούς αλλά άπειρους επαναστάτες και σκληραίνουν ακόμα περισσότερο τη στάση τους.

Λόγω της στάσης αυτής των τραπεζών η διαπραγμάτευση οδηγείται σε νέο αδιέξοδο και ένα νέο κύμα απεργιών και ανταπεργιών συγκλονίζει για μήνες την Κύπρο. Η ηγεσία της ΕΤΥΚ παραμένει σταθερή στις θέσεις της και η Κυβέρνηση, για πρώτη φορά στα χρονικά της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέλοντας να κάμψει την αγωνιστική διάθεση των Τραπεζοϋπαλλήλων κηρύσσει επιστράτευση τους απεργούς υπαλλήλους/μέλη της ΕΤΥΚ. Ακολουθούν νέες απεργίες και πορεία διαμαρτυρίας προς το Προεδρικό. Η μαζικότητα των κινητοποιήσεων των συναδέλφων, η ενότητα και η αγωνιστικότητά τους, φέρνουν αποτέλεσμα. Με προσωπική παρέμβασή του, ο τότε Προέδρος της Δημοκρατίας Σπύρος Κυπριανού, υποβάλλει πρόταση για λύση της διαφοράς η οποία και γίνεται αποδεκτή.

Μέσα από συνεχείς και έντονες προσπάθειες ετών, με την αγωνιστικότητα, αλλά και τη σύνεση που τη χαρακτηρίζει, η ΕΤΥΚ βελτιώνει ακόμα περισσότερο τα ωφελήματα των συναδέλφων και τις συνθήκες εργασίας στις τράπεζες και σταδιακά εξυψώνει το τραπεζικό επάγγελμα πολύ ψηλά στη συνείδηση της κοινωνίας. Η περίοδος αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως η «χρυσή εικοσιπενταετία» του τραπεζοϋπαλληλικού κόσμου, καθώς μέσω των Συμβάσεων κατοχυρώνονται και βελτιώνονται κατά πολύ οι μισθοί καθώς και άλλα ωφελήματα, όπως για παράδειγμα τα συμβατικά δάνεια, το ωράριο εργασίας, το Φιλοδώρημα Αφυπηρέτησης / Ταμείο Προνοίας, το Ταμείο Υγείας κ.α. Κυρίως όμως διασφαλίζεται η μονιμότητα και οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων.

Δυστυχώς οι καιροί έμελλε να αλλάξουν. καθώς η μεγάλη οικονομική κρίση που ξεκίνησε από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού θα έφτανε αναπόφευκτα και στην Κύπρο. Η κρίση, με αποκορύφωμα την εξωφρενική «λύση» του κουρέματος των καταθέσεων, συγκλονίζει την Κύπρο, την οικονομία και την κοινωνία, παρ’όλα αυτά η ΕΤΥΚ παραμένει όρθια στις επάλξεις, ως το μοναδικό ανιδιοτελές στήριγμα των χιλιάδων συναδέλφων. Η καταστροφή δεν ήταν όμως κεραυνός εν αιθρία. Από το 2009, μόνη η ΕΤΥΚ, διέβλεπε, ανησυχούσε και προειδοποιούσε προς κάθε κατεύθυνση, για τους κινδύνους που διατρέχει η οικονομία μας  και ότι η αντίσταση της Οικονομίας μας είναι επιφανειακή και κατάγγελλε τις Διοικήσεις των τραπεζών για τις αλόγιστες επιλογές τους, αλλά και για τα υπέρογκα bonus που έπαιρναν τα Golden Boys. Οι εκκλήσεις της όμως έπεφταν στο κενό. Σε μια μοναδική προσπάθεια στα ιστορικά χρονικά, να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και να συγκινήσει τους λογής λογής ιθύνοντες, κυβέρνηση, βουλή, εποπτικές αρχές και τραπεζίτες αρχές του 2010 με απόφαση του Παγκύπριου Συνεδρίου της προσφέρει από το απεργιακό της Ταμείο το ποσό των €500.000 προς τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας Δημήτρη Χριστόφια, για ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών. 

Δυστυχώς, οι προβλέψεις της ΕΤΥΚ βγήκαν πέρα για πέρα αληθινές και η Κύπρος βίωσε το 2013 τη μεγαλύτερη, μετά το 1974, οικονομική καταστροφή στην ιστορία της. Η Οργάνωσή μας, με στόχο πάντοτε τη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας αλλά και των δικαιωμάτων των μελών της κινητοποιεί χιλιάδες συναδέλφους και διοργανώνει δύο μεγαλειώδεις πορείες προς το Προεδρικό, το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή οι οποίες συγκλονίζουν ολόκληρη την Κύπρο, και πετυχαίνει μια ικανοποιητική, υπό τις περιστάσεις, λύση. Σημείο αναφοράς για τα εργασιακά δεδομένα, όχι μόνο της Κύπρου αλλά και διεθνώς, αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας και την απορρόφηση των εργασιών της από την Τράπεζα Κύπρου, η ΕΤΥΚ κατάφερε να διαφυλάξει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα του συνόλου των μελών της, αφού κανένας συνάδελφος δεν απολύθηκε, όλο το προσωπικό της Λαϊκής μεταφέρθηκε στην Τράπεζα Κύπρου και η μείωση του αριθμού του προσωπικού επιτεύχθηκε μέσα από ένα σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης, στο οποίο η ΕΤΥΚ συνεισέφερε από δικούς της πόρους 15 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα μετά από έντονες προσπάθειες και πιέσεις αποσπά δέσμευση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη αλλά και τη Βουλή για αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας των συναδέλφων των τραπεζών Κύπρου και Λαϊκής. 

Δυστυχώς, παρά την υπεύθυνη στάση και την υπομονή που επέδειξε η ΕΤΥΚ τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση υπαναχώρησε από τις δεσμεύσεις που έδωσε το 2013 για αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 7 Δεκεμβρίου 2017, μετατρέπει τη δική της υποχρέωση για αποκατάσταση των Ταμείων Προνοίας χιλίων περίπου εν ενεργεία συναδέλφων, σε θέμα διαπραγμάτευσης με την Τράπεζα Κύπρου, με την Τράπεζα να ζητά ως αντάλλαγμα την κατάργηση των κλιμάκων και των προσαυξήσεων! Μπροστά σε αυτήν την εξόφθαλμη αδικία και στοχοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων από την κυβέρνηση, η ΕΤΥΚ στις 12 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιεί με απόλυτη επιτυχία σε όλες τις Τράπεζες στάση εργασίας και ακολούθως πορεία διαμαρτυρίας με αφετηρία τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΤΥΚ και κατάληξη στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου παραδόθηκε ψήφισμα. Στην μεγαλειώδη αυτή πορεία, στην οποία συμμετέχουν πέραν των 6.000 τραπεζικοί υπάλληλοι από όλες τις Τράπεζες, διατρανώνεται η αλληλεγγύη, η ομοψυχία και η βούληση των μελών της ΕΤΥΚ να συμπορευθούν με την ηγεσία της Οργάνωσής μας για διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους έναντι κάθε επιβουλής.

Η ΕΤΥΚ συνεχίζει τον αγώνα της με την ίδια σύνεση και την ίδια αποφασιστικότητα που την διέκρινε ανέκαθεν, για διαφύλαξη των θέσεων εργασίας των μελών της και προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Έχοντας επίγνωση των δεδομένων που δημιουργήθηκαν, αλλά με γνώμονα τις διαχρονικές αρχές και αξίες της, παραμένει η ασπίδα χιλιάδων τραπεζικών υπαλλήλων και των οικογενειών τους. 
Οι δραστηριότητες της Οργάνωσής μας δεν περιορίζονται στον καθαρά συνδικαλιστικό τομέα. Επεκτείνονται και διεθνώς, αφού η Οργάνωση μας εγκαθίδρυσε, ενίσχυσε και διατηρεί άριστες σχέσεις με όλες τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συνδικαλιστικές Οργανώσεις, και τυγχάνει σεβασμού και αναγνώρισης, συμμετέχοντας ακόμα και στα ανώτατα όργανά τους. Ιδιαίτερη σχέση υπάρχει με την ΟΤΟΕ (Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος) με την οποία η ΕΤΥΚ διατηρεί στενότατους αδελφικούς δεσμούς. Η ΕΤΥΚ είναι επίσης οργανικό μέλος της UNI (Union Network International), μιας διεθνούς Ομοσπονδίας συνδικαλιστικών οργανώσεων υπηρεσιών και δεξιοτήτων, που εκπροσωπεί 15,5 εκατομμύρια μέλη και σ’ αυτή είναι οργανωμένες πάνω από 900 συντεχνίες. Είναι επίσης μέλος της SCECBU (Standing Committee of the European Central Bank Unions). 

Ενδεικτικό γεγονός του εύρους της δραστηριοποίησης, αλλά και της αναγνώρισης που τυγχάνει η ΕΤΥΚ στα διεθνή συνδικαλιστικά βήματα, αποτελεί και το γεγονός ότι στην 3η Συνάντηση Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Τραπεζικού και Ασφαλιστικού Τομέα Χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, έχει εκλεγεί ομόφωνα Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Οργάνωσής μας, συνάδελφος Λοΐζος Χατζηκωστής.

Η προσφορά της ΕΤΥΚ επεκτείνεται και, πέραν της καθαρά συνδικαλιστικής της δράσης, στον εθνικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τομέα. Με εράνους για βοήθεια αναξιοπαθούντων συνανθρώπων μας, με ποικίλες εκδηλώσεις εθνικού και κοινωνικού χαρακτήρα, από τις οποίες ξεχωρίζουν οι φιλοξενίες παιδιών από τη Βόρειο Ήπειρο και τη Σερβία τους πυρόπληκτους και τους σεισμόπληκτους στην Ελλάδα, η Οργάνωσή μας έχει να επιδείξει ένα πολυποίκιλο κοινωνικό και ανθρωπιστικό έργο.