Menu

ΕΤΥΚ - Τράπεζα Κύπρου - Αξιόλογη και θετική η παρουσία του κ. Τ. Αράπογλου - Τονωτική η ψήφιση νέου νόμου της Βουλής και ενίσχυση κεφαλαίου

Αξιόλογη και θετική η παρουσία του κ. Τ. Αράπογλου

Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας

«κάθε εμπόδιο για καλό»

Τονωτική η ψήφιση νέου νόμου της Βουλής και ενίσχυση κεφαλαίου

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τις τελευταίες μέρες ακούγονται / γίνονται τόσα πολλά στο χώρο της Τράπεζας Κύπρου, που αφορούν γενικά τη Διοίκηση της Τράπεζας, και αναγκαστικά προκαλούν το ενδιαφέρον και τα σχόλια των συναδέλφων και της ίδια της κοινωνίας.

Τα σχόλια αυτά οδηγούν συχνά σε έκφραση ανησυχιών για το μέλλον της Τράπεζας Κύπρου, της Κυπριακής Οικονομίας αλλά και των ίδιων των συναδέλφων της Τράπεζας Κύπρου.

Η ηγεσία της ΕΤΥΚ, επιθυμεί να ενημερώσει τους συναδέλφους ότι η έκφραση ανησυχίας για το μέλλον τους είναι λίγο υπερβολική και συνεπώς πρέπει να παραμείνουν  ήρεμοι και αφοσιωμένοι στην εργασία τους.

Στο παρελθόν περάσαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις και μέσα από τη σωστή διαχείριση και την εργατικότητα των συναδέλφων, μπορέσαμε να επιβιώσουμε και με αισιοδοξία να βλέπουμε το μέλλον μας.

Δύο είναι οι σημαντικότερες αλλαγές που σημειώνονται σήμερα στην ηγεσία της Τράπεζας:

α) Αλλαγή στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου

β) Αντικατάσταση του Διευθύνοντος Συμβούλου

Επίσης τις τελευταίες μέρες υπήρξε μια τεράστια αλλαγή / βοήθεια για την Τράπεζα, που προήλθε από την αλλαγή της νομοθεσίας και ενίσχυσε την Κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. Χωρίς την τονωτική ενίσχυση των κεφαλαίων που προήλθαν μέσα από την αλλαγή του νόμου, η Τράπεζα θα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα.

Όσον αφορά τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν ήδη (Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Συμβούλου), η Οργάνωσή μας ενημερώνει τους συναδέλφους ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και αν  υπάρξει ανάγκη δεν θα διστάσει να καταθέσει την άποψη της.

α) Αλλαγή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου: Ο κ. J. Ackerman ανακοίνωσε ήδη την πρόθεση του να αποχωρήσει και η ίδια η Τράπεζα ουσιαστικά ανακοίνωσε την αντικατάσταση του με τον κ. Τ. Αράπογλου 

Είναι γεγονός ότι ο κ. J. Ackerman με την παρουσία και την προσωπικότητα του, τη δεδομένη στιγμή (μετά την κρίση) συνέβαλε θετικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Τράπεζας Κύπρου, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί μετά τη συγχώνευση με τη Λαϊκή Τράπεζα, την κρίση, κούρεμα κ.τ.λ. 

Ο αντικαταστάτης του κ. J. Ackerman, κ. Τ. Αράπογλου είναι μια προσωπικότητα με τεράστια προσφορά στο Χρηματοπιστωτικό Τομέα και δικαιολογημένα χαίρει εκτίμησης και αναγνώρισης διεθνώς.

Γνωρίζει άριστα την Ελλαδική και Κυπριακή πραγματικότητα και έχει το επιπλέον πλεονέκτημα της γλώσσας.

Με βάση τα δεδομένα αυτά δεν υπάρχει ανησυχία για το μέλλον και πιθανόν για τα σημερινά δεδομένα να είναι η ορθότερη και καταλληλότερη επιλογή για ΟΛΟΥΣ (μετόχους, προσωπικό, κοινωνία).

β) Για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου δημιουργείται ένα κενό μετά τη ξαφνική ανακοίνωση του κ. J. Hourican ότι αποχωρεί από την Τράπεζα και θα εργοδοτηθεί αλλού στο εξωτερικό.

Εκ των πραγμάτων πρέπει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει στην επιλογή του αντικαταστάτη του.

Υπήρξε σημαντική η προσφορά του κ. J. Hourican στην ανάκαμψη της Τράπεζας, αλλά τα νέα δεδομένα είναι εκεί και το Συμβούλιο πρέπει να τα αντιμετωπίσει και να προχωρήσει άμεσα στην αντικατάσταση του.

Ελπίζουμε με τη σοβαρότητα που το Διοικητικό Συμβούλιο αντιμετώπισε την επιλογή νέου Πρόεδρου, να λειτουργήσει και στην επιλογή του νέου Διευθύνοντα Συμβούλου.

Τα δεδομένα σήμερα και οι ανάγκες δεν είναι τα ίδια όπως την εποχή που ανέλαβε τα ηνία ο κ. J. Hourican, αλλά οπωσδήποτε οι δυσκολίες και οι προκλήσεις είναι άμεσες και χρειάζονται άμεση / σωστή διαχείριση.

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος πρέπει ασφαλώς να διακρίνεται από τη γνώση και εμπειρίες και συνάμα να γνωρίζει και να μπορεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της Κυπριακής πραγματικότητας και κοινωνίας. Θα πρέπει να συνυπάρχει και να συνεργάζεται με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά ιδιαίτερα με τον Πρόεδρο κ. Τ. Αράπογλου.

Να σέβεται και να εκτιμά όχι μόνο την ιστορία και τον κόσμο της Τράπεζας Κύπρου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου.

Επίσης η γνώση της Ελληνικής γλώσσας είναι σημαντικό προσόν και δεν πρέπει να αγνοηθεί.

Με βάση τα πιο πάνω η ΕΤΥΚ πιστεύει ότι δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας εξ’ αιτίας των ανακατατάξεων που συντελούνται στην κορυφή της πυραμίδας της Τράπεζας Κύπρου, γι’αυτό οι συνάδελφοι ανεπηρέαστοι πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν τον καλύτερο εαυτό τους, όπως έκαναν τόσα χρόνια και ιδιαίτερα την τελευταία πενταετία που σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος στην προσπάθεια ανάκαμψης της Τράπεζας.

Εξ’ άλλου μέχρι το Σεπτέμβριο που θα αποχωρήσει ο κ. J. Hourican, πολλά μπορούν να συμβούν που να βάλουν τα πράγματα σε νέα βάση.

Ο λαός μας με σοφία έλεγε «κάθε εμπόδιο για καλό» ελπίζουμε στην επαλήθευση του γνωμικού.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ                                                       

Λευκωσία, 6 Μαρτίου 2019

Προηγούμενο ETYK - Γενικές Συνελεύσεις μελών της ΕΤΥΚ στην ΚΕΔΙΠΕΣ και ALTAMIRA
Επόμενο ΕΤΥΚ - ΚΕΔΙΠΕΣ - ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΞΟΦΘΑΛΜΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ - ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΤΕΤΑΡΤΗ 20/3/2019, 13:00 - 15:00

Λήψη Αρχείων

Αρχείο