Menu

ETYK - Τράπεζα Κύπρου - Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης 2018 – 2020 - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η παρουσία ΟΛΩΝ - €115 + €115 αύξηση σ’ όλους εντός των κλιμάκων τους

Προς όλους τους συναδέλφους του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου

Ανανέωση Συλλογικής Σύμβασης 2018 - 2020

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η παρουσία ΟΛΩΝ

€115 + €115 αύξηση σ’ όλους εντός των κλιμάκων τους

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ηγεσία της ΕΤΥΚ θεωρεί χρήσιμο για τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να ενημερωθούν για το περιεχόμενο της πρότασης Ανανέωσης της Συλλογικής Σύμβασης με την Τράπεζα Κύπρου για τα έτη 2018 – 2020.

Μέσα από τη διαπραγμάτευση έγινε προσπάθεια να κτιστεί μία καλόπιστη σχέση συνεργασίας με τη νέα Διοίκηση της Τράπεζας σε πνεύμα αλληλοσεβασμού και να εγκαταλειφθεί η σκέψη «Χούρικαν» των μονόπλευρων αποφάσεων.

Με ικανοποίηση διαπιστώσαμε τη θέληση καλόπιστης συνεργασίας με τη νέα Διοίκηση. Ελπίζουμε αυτό να είναι μια νέα αρχή με μακροχρόνια πορεία.

 Η προσπάθεια στήριξης της Τράπεζας (που ήδη έγινε σε σημαντικό βαθμό) ήταν μέσα στο πνεύμα που κινήθηκε η διαπραγματευτική μας ομάδα επιδιώκοντας πάντοτε το συγκερασμό της στήριξης/ανακούφισης των συναδέλφων αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων στήριξης της Τράπεζας για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της.

Το πιο σημαντικό σημείο της υπό συζήτηση πρότασης είναι η καινοτομία που για πρώτη φορά (δοκιμαστικά) δοκιμάζεται στο χώρο μας και αφορά την ετήσια προσαύξηση.

Ενημερωτικά υπενθυμίζουμε τους συναδέλφους ότι η ετήσια προσαύξηση για το 2018 έχει ήδη παραχωρηθεί, εκείνο που είναι ανοικτό για τη διάρκεια της Σύμβασης είναι τα έτη 2019 και 2020.

Η ηγεσία της ΕΤΥΚ εισπράττοντας το αίσθημα της «αδικίας» από πολλούς συναδέλφους ειδικά τους νεότερους ότι οι μισθοί τους είναι για πολλά χρόνια καθηλωμένοι (λόγω  κρίσης), αποφάσισε ότι ήταν σωστότερο να ρίξει το βάρος της προσπάθειας της στο να ανακουφίσει σε μεγαλύτερο βαθμό ΟΛΟΥΣ αυτούς που είναι «χαμηλόμισθοι».

Γι’ αυτό το λόγο, η Διαπραγματευτική μας ομάδα επεδίωξε/συμβιβάστηκε σε μια εισήγηση που προβλέπει για το 2019 μια ισόποση αύξηση για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους ίση με €115,00 το μήνα. Το ίδιο θα ισχύει και για το 2020. (Το συνολικό κόστος για την Τράπεζα παραμένει το ίδιο).

Η ρύθμιση αυτή δεν καταργεί τις υφιστάμενες μισθολογικές κλίμακες και η αύξηση (€115 + €115) θα είναι εντός των συμφωνημένων με την ΕΤΥΚ κλιμάκων και στην οποία είναι τοποθετημένος ο κάθε συνάδελφος ανάλογα με το βαθμό του.

Από τη συμφωνία ευεργετούνται ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι, κλητήρες και οι καθαρίστριες. Για τους γραφείς, η ρύθμιση αυτή ωφελεί ιδιαίτερα όσους είναι στα πρώτα στάδια της κλίμακας του γραφέα, που πιθανόν να είχαν ετήσια προσαύξηση με βάση τις υφιστάμενες κλίμακες €21,20 ή €54,13 ή €84,98.

Για τους υπόλοιπους γραφείς το ποσό των €115,00 είναι περίπου το ίδιο με αυτό που θα έπαιρναν με την προσαύξηση τους με βάσει τις υφιστάμενες κλίμακες.

Συνοπτικά μπορεί κάποιος εύκολα να αντιληφθεί ότι όποιος έχει σήμερα €2,500 μηνιαίες απολαβές (βασικό + τιμάριθμο) περίπου θα πάρει τα ίδια λεφτά ως ετήσια προσαύξηση.

Το ευεργέτημα αυτό επηρεάζει/καλύπτει τις κλίμακες των καθαριστριών, κλητήρων, γραφέων και ειδική κλίμακα.

Επίσης όσοι είναι στην κλίμακα του Υποτμηματάρχη θα έχουν μία μικρή διαφορά περίπου €5,00 το μήνα.

Ενώ για τους υπόλοιπους αξιωματούχους η διαφορά θα είναι μεγαλύτερη.

Γι’ αυτό προκαταβολικά ζητούμε την κατανόηση των «Διευθυντικών Στελεχών» για τη ρύθμιση της Διετίας αυτής (2019 – 2020) και τους υπενθυμίζουμε ότι από το 2021 θα επανέλθουμε στις συμφωνημένες κλίμακες.

Το όφελος των νέων συναδέλφων (χαμηλόμισθων) θα είναι μεν άμεσα (€230) αλλά πολύ μεγαλύτερο μακροχρόνια αφού με τις αυξήσεις (€230) θα τους βοηθήσει άμεσα να ξεπεράσουν τις μικρές ετήσιες προσαυξήσεις της κλίμακας και στο μέλλον ΟΛΕΣ οι προσαυξήσεις τους θα είναι μεγαλύτερες των €115 κατ’ έτος (βάσει υφιστάμενων κλιμάκων).

Με βάση την πρόταση η ΑΤΑ θα παραμείνει ως έχει και από 01/01/2021 θα παραχωρείται με τις προβλεπόμενες αυξήσεις.

Το Ταμείο Προνοίας για το 2020 θα είναι στο 8% και από 01/01/2021 στο 9%.

Σημαντική πρόνοια της Συλλογικής Σύμβασης είναι ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020, η Τράπεζα πρέπει να προχωρήσει στη συμπλήρωση των κενών Οργανικών Θέσεων (θέσεις προαγωγής) που θα υπάρχουν (κενές) τη δεδομένη στιγμή.

Επίσης επαναβεβαιώνεται στην πρόταση η θέση ότι οι μεταξύ μας συμφωνίες ΕΤΥΚ – Τράπεζας Κύπρου εξακολουθούν να ισχύουν με βάση και τις νέες πρόνοιες της Συλλογικής Σύμβασης 2018 -2020.

Η παρουσία των συναδέλφων στις Γενικές Συνελεύσεις είναι χρήσιμη και σημαντική, γι’ αυτό ΟΛΟΙ πρέπει να φροντίσουν να είναι παρών.

Η Τράπεζα προέρχεται από δύσκολες συγκυρίες και άμεσα αλλά και έμμεσα ΟΛΟΙ πρέπει να συμβάλουμε για τη βελτίωση της θέσης της που θα φέρει κατοχύρωση στις θέσεις εργασίας.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Λευκωσία, 12 Δεκεμβρίου 2019

Προηγούμενο ETYK - ΚΕΔΙΠΕΣ - ΑΛΤΑΜΙΡΑ - ΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΘΑ ΤΑ ΚΑΛΥΨΕΙ Η ΕΤΥΚ - Προχωρά η διαδικασία αγωγών για τις ετήσιες προσαυξήσεις και την ΑΤΑ
Επόμενο ETYK - Κατ' φαντασία το δημοσίευμα της StockWatch καμία παρασκηνιακή δέσμευση δεν έχει γίνει

Λήψη Αρχείων

Αρχείο