Menu

ΕΤΥΚ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Η Ελληνική Τράπεζα παραβιάζει και το νόμο για την προστασία των μισθών

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Ελληνική Τράπεζα παραβιάζει και το νόμο για την προστασία των μισθών

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ζητήσαμε τη μονιμοποίηση όλων των «ΕΚΤΑΚΤΩΝ / ΕΠΟΧΙΚΩΝ»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Επανερχόμαστε στο θέμα των εξόφθαλμων παραβιάσεων των υφιστάμενων συμφωνιών, εκ μέρους της Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, για να τονίσουμε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα.

Η ίδια η Υπουργός Εργασίας, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, είχε υποδείξει προς τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας, ότι, με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες, οφείλει από 1/1/19 να παραχωρήσει σ’ όλο το προσωπικό της, την ετήσια προσαύξηση και την ΑΤΑ.

Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας, μετά από καταγγελίες της Οργάνωσής μας έχει εκδώσει γραπτές αποφάσεις με τις οποίες καταδικάζει τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας για παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών (πληρωμή οδοιπορικών, εισφορά στο Ταμείο Ευημερίας).

Η συνεχιζόμενη εξόφθαλμη παραβίαση των υφιστάμενων συμφωνιών εκ μέρους της Διοίκησης της Τράπεζας, η οποία αρνείται να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Υπουργείου Εργασίας, εκτός του ότι συνιστά πρωτοφανή περιφρόνηση της ίδιας της Υπουργού Εργασίας και των εργασιακών θεσμών του τόπου, παραβιάζει ταυτόχρονα και τον νόμο περί προστασίας των μισθών.

Ακριβώς για τον λόγο αυτό, η Οργάνωσή μας, πέραν από τα όποια συνδικαλιστικά μέτρα λάβει, είναι αποφασισμένη να καλέσει την ίδια την Υπουργό Εργασίας, ως θεματοφύλακα τόσο του κώδικα βιομηχανικών σχέσεων αλλά και της εργατικής νομοθεσίας, να προχωρήσει στη λήψη ποινικών μέτρων εναντίον των μελών της Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας (Μέλη Δ.Σ. και Εκτελεστική Διεύθυνση), η οποία παράνομα κατακρατεί μέρος του μισθού των συναδέλφων.

Όπως όλοι γνωρίζετε, η Ελληνική Τράπεζα εργοδοτεί σήμερα μεγάλο αριθμό «εποχικό / έκτακτο προσωπικό», το οποίο όμως, κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί έκτακτες ή εποχικές ανάγκες της Τράπεζας.

Η ενέργεια αυτή της Διοίκησης της Ελληνικής Τράπεζας, εκτός του ότι αποτελεί εξόφθαλμη παραβίαση των μεταξύ μας συμφωνιών, αποτελεί ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ των συναδέλφων, οι οποίοι ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΟΝΙΜΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ της Τράπεζας, η οποία αφού τους ξεζουμίσει τους στέλνει και πάλι στην ανεργία για να κάνει το ίδιο με τους επόμενους.

H Οργάνωσή μας αξιολογώντας την κατάσταση, όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, όσον αφορά τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και τις μόνιμες ανάγκες για προσωπικό, έχει ήδη καλέσει την Τράπεζα, να προχωρήσει αμέσως στη μονιμοποίηση των «εποχικών» υπαλλήλων που έχει προσλάβει.

Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, την προστασία των δικαιωμάτων και αυτής της ομάδας των συναδέλφων μας, όπως επίσης είμαστε αποφασισμένοι να απαιτήσουμε από την Τράπεζα να εντάξει, δίχως άλλη καθυστέρηση, τους συναδέλφους της πρώην ΣΚΤ στις Κλίμακες και γενικά στις πρόνοιες των συμφωνιών ΕΤΥΚ – Ελληνικής Τράπεζας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Την ερχόμενη Παρασκευή, όλοι μαζί, ενωμένοι σαν μια γροθιά, θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας:

- Απαιτούμε την τήρηση των υφιστάμενων συμφωνιών

- Απαιτούμε σεβασμό προς τους εργασιακούς θεσμούς του τόπου

- Απαιτούμε την αναγνώριση και το σεβασμό που δικαιωματικά αξίζει στους συναδέλφους της Ελληνικής Τράπεζας.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε, πως έστω και τώρα, η Διοίκηση της Τράπεζας θα αντιληφθεί πως το πραγματικό συμφέρον Τράπεζας, μετόχων, πελατών, περνά πρώτα από την αναγνώριση, το σεβασμό και την ικανοποίηση του σημαντικότερού της κεφαλαίου, του προσωπικού της και θα αποφευχθούν οι επιζήμιες, ιδιαίτερα την τρέχουσα περίοδο, αντιπαραθέσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 7 Οκτωβρίου 2019

Προηγούμενο ΕΤΥΚ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΠΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ-ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ & ΑΤΑ - ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ-24ΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/10
Επόμενο ΕΤΥΚ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Η Ελληνική Τράπεζα θέλει να ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ Μισθολογικές Κλίμακες, Ετήσιες Προσαυξήσεις, ΑΤΑ, Προαγωγές / Αναβαθμίσεις

Λήψη Αρχείων

Αρχείο