Menu

ΕΤΥΚ - ASTRO Bank - Σχέδιο πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης

Προς όλους τους συναδέλφους της Astrobank,

 Σχέδιο Πρόωρης Εθελοντικής Αφυπηρέτησης

Με πολλές αδικίες και ανεπαρκές

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, μετά από επιθυμία της Διεύθυνσης της Astrobank, η Τράπεζα εξέφρασε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε εφαρμογή Σχεδίου Πρόωρης Εθελούσιας Αφυπηρέτησης.

Στην συνάντηση αντιληφθήκαμε ότι η Διοίκηση της Τράπεζας είχε καταλήξει σε ειλημμένες αποφάσεις, αφού είχαν ήδη εξασφαλίσει και την έγκριση του Εφόρου Φορολογίας για την φοροαπαλλαγή της αποζημίωσης που θα λάβουν οι συνάδελφοι, κι όλα αυτά χωρίς την παραμικρή συζήτηση με την Οργάνωσή μας.

Η Τράπεζα μας ενημέρωσε για το περιεχόμενο του σχεδίου και μας ενημέρωσε επίσης για την πρόθεση της για να κυκλοφορήσει νέο σχέδιο με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την USB το οποίο να απευθύνεται σε όλο το προσωπικό της Τράπεζας.

Η Οργάνωσή μας επεσήμανε στη Διεύθυνση της Τράπεζας ότι τα εργασιακά θέσμια αλλά και η σχετική νομοθεσία επιβάλλουν την ενημέρωση και διαβούλευση πριν τη όποια απόφαση.

Αφού μελέτησε το περιεχόμενο του σχεδίου, η Οργάνωσή μας, με επιστολή της, πληροφόρησε τη Διοίκηση της Τράπεζας, για το γεγονός ότι διαπίστωσε σοβαρές αδυναμίες στο σχέδιο αναφέροντας ενδεικτικά τη διάρθρωση των συντελεστών αποζημίωσης, οι οποίοι δημιουργούν αδικίες εις βάρος συναδέλφων και το μέγιστο ποσό αποζημίωσης το οποίο είναι πολύ χαμηλό και έξω από οτιδήποτε παρόμοιο έχει εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις συναδέλφων που εργάζονται σε άλλες Τράπεζες (€ 200.000).  

Παρατίθενται κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τις αδυναμίες του σχεδίου:

·         Παράδειγμα 1

Υπάλληλος με 9.5 έτη υπολειπομένης υπηρεσίας και ετήσιο μισθό € 36.000 θα λάβει αποζημίωση €162.857 [9.5/2.1 * € 36.000]

Υπάλληλος με 10.5 έτη υπολειπομένης υπηρεσίας και ετήσιο μισθό € 36.000 θα λάβει αποζημίωση € 105.000 [10.5/3.6 * € 36.000]

·         Παράδειγμα 2

Υπάλληλος με 14.5 έτη υπολειπομένης υπηρεσίας και ετήσιο μισθό € 40.000 θα λάβει αποζημίωση € 161.111 [14.5/3.6 * € 40.000]

Υπάλληλος με 15.5 έτη υπολειπομένης υπηρεσίας και ετήσιο μισθό € 40.000 θα λάβει αποζημίωση €98.412 [15.5/6.3 * € 40.000]

Παρόλο που η Οργάνωσή μας ζήτησε συνάντηση για να επεξηγήσει πλήρως τις θέσεις / απόψεις της για το σχέδιο, δυστυχώς, η Τράπεζα δεν μπήκε καν στον κόπο να συναντηθεί μαζί μας και προχώρησε μονομερώς στην ανακοίνωση του σχεδίου όπως αυτό μας κοινοποιήθηκε αρχικά.

Ως εκ τούτου, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το σχέδιο που σας ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή, δεν είναι συμφωνημένο με την ΕΤΥΚ αφού δεν διακρίνεται από λογική και δημιουργεί αδικίες τόσο με τους συντελεστές αποζημίωσης όσο και με το μέγιστο ποσό αποζημίωσης.

Παρ’ αυτά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Τράπεζα δεσμεύτηκε ότι το σχέδιο είναι ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ και ουσιαστικά  αποτελεί μια «προσφορά» από πλευράς της Τράπεζας που πρόεκυψε χωρίς την προβλεπόμενη ενημέρωση και διαβούλευση με την Οργάνωσή μας, και την οποία ο καθένας συνάδελφος θα πρέπει να την αξιολογήσει ελεύθερα και με βάση τα προσωπικά του δεδομένα.

Καλούμε όλα τα μέλη μας, σε περίπτωση που παρ’ ελπίδα δεχτούν από οποιονδήποτε πίεση για αποδοχή του σχεδίου ή αντιληφθούν τέτοια ενέργεια προς άλλο συνάδελφο, να ενημερώσουν αμέσως στην Οργάνωση μας.

 

Τέλος, είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε ότι, η στάση αυτή της Διοίκησης της Τράπεζας δεν ανταποκρίνεται ούτε στις πρόνοιες του νόμου ούτε και στο πνεύμα εποικοδομητικής συνεργασίας και καλόπιστης επικοινωνίας που επιβάλλεται να επικρατεί μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και κατ΄ επέκταση ουδόλως βοηθά στην αντιμετώπιση των επερχόμενων προκλήσεων με τρόπο αποτελεσματικό και μακριά από άσκοπες και επιζήμιές αντιπαραθέσεις.  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

 

Λευκωσία, 30 Ιανουαρίου 2018

Προηγούμενο ΕΤΥΚ - Προσκλήσεις Εκλογής Αντιπροσώπων 2018
Επόμενο ΕΤΥΚ - Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο

Λήψη Αρχείων

Αρχείο