Menu

Τμήμα Αφυπηρετησάντων ΕΤΥΚ - Νέο Σχέδιο για νοσοκομειακή και εξονοσοκομειακή περίθαλψη με ισόβια κάλυψη

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΥΚ


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
ΜΕ ΙΣΟΒΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Επικοινωνούμε μαζί σας, για να σας ενημερώσουμε για τη σύναψη συμφωνίας με την ασφαλιστική Εταιρεία «Eurolife» για ομαδικό σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης Υγείας για τα μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων της Οργάνωσής μας, είτε αυτά αφυπηρέτησαν κανονικά, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, ανεξάρτητά από το αν σήμερα εργοδοτούνται ή όχι.

Σημειώνουμε ότι με τη συμφωνία αυτή η Γενική Γραμματεία της Οργάνωσής μας πέτυχε τη συμπερίληψη όλων των προτεραιοτήτων που έθεσε, (ισόβια κάλυψη, κάλυψη προϋπάρχοντων και χρόνιων ασθενειών, κάλυψη εξαρτωμένων, νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη κ.α.) για να είναι το συγκεκριμένο σχέδιο βασισμένο πάντοτε στην αρχή της αλληλεγγύης και ταυτόχρονα ικανοποιητικό για το κάθε μέλος της που αφυπηρέτησε / αποχώρησε. 

Επισυνάπτουμε ενημερωτικό δελτίο, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με την Eurolife, για να μπορεί ο κάθε συνάδελφος  εύκολα και γρήγορα να αντιληφθεί τις κυριότερες πρόνοιες του σχεδίου και από μόνος του να κρίνει αν είναι ικανοποιητικό γι’ αυτόν. 

Το κόστος του σχεδίου είναι €62 μηνιαίως για κάθε ασφαλισμένο και για κάθε εξαρτώμενο.


Η πιο πάνω τιμή ήταν αποτέλεσμα σοβαρής μελέτης των δεδομένων των μελών του τμήματος αφυπηρετησάντων, των αναγκών τους και των οικονομικών τους δυνατοτήτων.  Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι έχουν την ωριμότητα και τη σύνεση να χρησιμοποιούν το σχέδιο ακριβώς για να καλύπτει τις πραγματικές τους ιατροφαρμακευτικές ανάγκες διασφαλίζοντας έτσι τη μακρόχρονη βιωσιμότητα του σχεδίου.

Η συμφωνία με την ασφαλιστική Eταιρεία «Eurolife» επιτεύχθηκε μετά από συντονισμένες προσπάθειες του Τμήματος Αφυπηρετησάντων, της Γενικής Γραμματείας της Οργάνωσής μας αλλά και της σημαντικής και καθοριστικής συμβολής του Επίτιμου Προέδρου της ΕΤΥΚ συνάδελφου Λοΐζου Χατζηκωστή.

Δικαίωμα ένταξης στο σχέδιο:  

Όλα τα υφιστάμενα μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων μέχρι 70 ετών, που έχουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους και τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, καθώς και  τα εξαρτώμενά τους. Μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων που δεν έχουν επικαιροποιήσει τα στοιχεία τους μπορούν να το κάνουν με την ένταξή τους στο σχέδιο. Μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων είναι όσοι κατά την ημερομηνία αφυπηρέτησης / αποχώρησης τους ήταν μέλη της ΕΤΥΚ. Η αίτηση για ένταξη στο σχέδιο θα γίνει χωρίς ατομική εκτίμηση κινδύνου νοουμένου ότι το κάθε μέλος θα πράξει αυτό μέσα σε τρεις μήνες. Δικαίωμα ένταξης με τους ίδιους όρους θα έχουν και τα μελλοντικά μέλη του Τμήματος Αφυπηρετησάντων ή και υφιστάμενα μόλις λήξει η κάλυψή τους από το ΤΥΕΤΥΚ. 

Έναρξη του σχεδίου: 1/1/2017 νοουμένου ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή θα ενταχθεί στο σχέδιο ο απαραίτητος ελάχιστος αριθμός δικαιούχων.

Υποβολή Απαιτήσεων μετά την έναρξη: Θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες από την Eurolife σε κάθε ασφαλισμένο. Περιληπτικά αναφέρουμε ότι οι συμπληρωμένες απαιτήσεις μαζί με τις αποδείξεις θα συλλέγονται από το Τμήμα Αφυπηρετησάντων  μηνιαίως και θα αποστέλλονται για διεκπεραίωση.

Πληρωμή Ασφαλίστρων: Μηνιαία με τραπεζική εντολή. 

Αιτήσεις Ένταξης και Συμπλήρωση εγγράφων: 

Θα γίνονται δεκτές από το Τμήμα Αφυπηρετησάντων από την 1η Δεκεμβρίου 2016. Θα κυκλοφορήσει ξεχωριστή εγκύκλιος για τις ώρες λειτουργίας του Τμήματος Αφυπηρετησάντων, όπου θα μπορούν οι συνάδελφοι να συμπληρώνουν και να παραδίδουν τις αιτήσεις τους.
 
Το Ενημερωτικό Δελτίο με τις βασικές πρόνοιες, όρους και προϋποθέσεις του ασφαλιστικού σχεδίου, η σύμβαση καθώς και η αίτηση συμμετοχής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΕΤΥΚ (www.etyk.org.cy).

 Όσα μέλη δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να προμηθευτούν τα πιο πάνω, είτε προσωπικά, είτε μέσω τηλεομοιότυπου (fax), από τα Κεντρικά και Επαρχιακά γραφεία της ΕΤΥΚ. 


ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 25 Νοεμβρίου 2016  

Προηγούμενο ΕΤΥΚ - Επαρχιακή Πάφου - Ελάτε να περάσουμε μια ευχάριστη βραδιά στο Noir Espresso & Tappas Bar
Επόμενο Τμήμα Αφυπηρετησάντων ΕΤΥΚ - Διαδικασια υποβολής αίτησης συμμετοχής στο Σχέδιο Ομαδικής Ασφάλειας Υγείας

Λήψη Αρχείων

Αρχείο