Menu

ΕΤΥΚ -  Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα - Συμφωνία για το Κέντρο Επικοινωνίας

Συμφωνία ΕΤΥΚ – ΣΚΤ για το Κέντρο Επικοινωνίας

Παραποίηση Επίσημων Εγγράφων της Τράπεζας για οικειοποίηση της Συμφωνίας

Η ενέργεια αυτή καταδεικνύει έλλειψη σοβαρότητας και σεβασμού κυρίως προς τους ίδιους τους συναδέλφους

 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Νιώθουμε την ανάγκη να επανέλθουμε στο θέμα της συμφωνίας ΕΤΥΚ-ΣΚΤ για τη λειτουργία του Κέντρου Τηλεφωνικής Επικοινωνίας, αφού κάποιοι, δυστυχώς, έχουν καταπατήσει κάθε κανόνα ηθικής, σοβαρότητας αλλά και σεβασμού των ίδιων των εργαζομένων στο Συνεργατισμό.

Για αποκατάσταση της αλήθειας, που με δόλο αλλά και επιπολαιότητα κακοποιήθηκε, οφείλουμε να παραθέσουμε λεπτομερώς τα γεγονότα ακριβώς όπως συνέβησαν:

·         Η πρώτη συνάντηση της ΕΤΥΚ με τη Διεύθυνση της ΣΚΤ για συζήτηση της συμφωνίας για το κέντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας, ήταν στις 07/03/2017. Στη συνάντηση, η αντιπροσωπεία της Τράπεζας αποτελείτο από τον Ανώτερο Διευθυντή Τραπεζικών Εργασιών κ. Μάριο Παπαδόπουλο, τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Νίκη Ζωμενή και άλλους υπηρεσιακούς αξιωματούχους.

·         Από την αρχή, η βάση της συζήτησης ήταν το περιεχόμενο των συμφωνιών της ΕΤΥΚ με τις υπόλοιπες Τράπεζες. Μετά τη συνάντηση και μετά από παράκληση της Διεύθυνσης, η Οργάνωσή μας απέστειλε στην Τράπεζα αντίγραφα συμφωνιών της με άλλες Τράπεζες για τα τηλεφωνικά τους κέντρα. 

·         Για το θέμα ακολούθησαν κι άλλες συζητήσεις, με την Οργάνωσή μας να επιχειρηματολογεί για τη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση των ωφελημάτων των συναδέλφων τα τελευταία χρόνια.

·         Στις 18/09/2017, σε συνέχεια των μεταξύ μας διαπραγματεύσεων, η Τράπεζα απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις θέσεις της, όσον αφορά το περιεχόμενο της μεταξύ μας συμφωνίας και η Οργάνωσή μας, με επιστολή της ημερομηνίας 20/09/2017 υπέβαλε την αντιπρότασή της, η οποία τελικά, σχεδόν στην ολότητά της, έγινε αποδεκτή από τη Διεύθυνση της Τράπεζας.

·         Μετά την ενημερωτική μας εγκύκλιο ημερομηνίας 27/09/2017, οι άλλες συντεχνίες, επιχειρώντας με τον πιο ανέντιμο τρόπο να οικειοποιηθούν τη συμφωνία που η Οργάνωσή μας πέτυχε, κοινοποίησαν προς το σύνολο των συναδέλφων, το ηλεκτρονικό μήνυμα της Τράπεζας ημερομηνίας 18/09/2017 ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΟ, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό κάποιες από τις βελτιώσεις (προφανώς δεν τις γνώριζαν όλες) τις οποίες εισηγήθηκε η Οργάνωσή μας στις  20/09/2017  και οι οποίες έγιναν δεχτές από την Τράπεζα λίγες μέρες μετά! 

Η παραποίηση του ηλεκτρονικού μηνύματος είναι εμφανέστατη (φαίνονται ξεκάθαρα οι μεταγενέστερες προσθήκες κειμένου). Για παράδειγμα στο άρθρο «4. Επίδομα Βάρδιας», το οποίο περιλαμβάνει το αυξημένο, σταθερό ποσό στο επίδομα που κέρδισε η Οργάνωσή μας, ο «παραχαράκτης» του μηνύματος το αντέγραψε, παραλείποντας ωστόσο να αφαιρέσει από την επόμενη παράγραφο τη λέξη «μέγιστο ποσό» που παραπέμπει στην αρχική ρύθμιση που μιλούσε για ελάχιστο και μέγιστο ποσό!

Η ενέργεια αυτή, πέραν του γεγονότος ότι συνιστά παραποίηση επίσημου εγγράφου της Τράπεζας, καταδεικνύει έλλειψη σοβαρότητας και ηθικής, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί εμπαιγμό / κοροϊδία έναντι του συνόλου των εργαζομένων στο Συνεργατισμό. Επιπρόσθετα, είναι ενδεικτική του σεβασμού και της ειλικρίνειας με την οποία αντιμετωπίζουν κάποιοι τους συναδέλφους στο Συνεργατισμό. Εναπόκειται στους ίδιους τους συναδέλφους να κρίνουν τον καθένα με βάση τις πράξεις και ενέργειές του, στη δε Τράπεζα εναπόκειται το πώς θα χειριστεί το θέμα της παραποίησης του δικού της εγγράφου.

Ως ΕΤΥΚ διαβεβαιώνουμε, για ακόμα μια φορά, ότι θα συνεχίσουμε με ήθος, ειλικρίνεια και σεβασμό προς τους συναδέλφους αλλά και την ίδια την ιστορία και τους αγώνες της Οργάνωσής μας,  έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την προάσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των συναδέλφων και τη συνεχή βελτίωση των όρων εργοδότησής τους. Ένα στόχο, τον οποίο η ΕΤΥΚ, όπως τονίζαμε και στην προηγούμενη εγκύκλιό μας, μέσα από τις εμπειρίες και εξειδικευμένες γνώσεις της στον χώρο των Τραπεζών για εξήντα και πλέον χρόνια, έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να τον πετύχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό και έμπρακτη απόδειξη αυτού είναι η αναφερόμενη συμφωνία για την λειτουργία του Κέντρου Επικοινωνίας.

 AΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 3 Οκτωβρίου 2017

Προηγούμενο Τμήμα Αφυπηρετησάντων ΕΤΥΚ - Τριήμερο στο ΤΕΤΥΚ Πρωταρά
Επόμενο ΕΤΥΚ - Αντισυσταγματική και Παράνομη η κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης του Δικαιώματος του Ελέυθερου Συνδικαλισμού

Λήψη Αρχείων

Αρχείο