Menu

ETYK - Ταμεία Προνοίας - Επιστράτευση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για συνέχιση της παραπληροφόρησης

Επιστράτευση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για συνέχιση της παραπληροφόρησης

Επικροτεί την μη τήρηση των δεσμεύσεων της Κυβέρνησης και την 
«κλοπή» των συντάξεων των εργαζομένων

Πρωτοφανής η εμπάθεια και η στόχευση εναντίον των Τραπεζικών Υπαλλήλων

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Επανερχόμαστε στο θέμα των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας αφού οι γνωστοί κύκλοι, που ανέλαβαν την παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης και τη στοχοποίηση των τραπεζικών υπαλλήλων, «επιστράτευσαν» το Δημοσιονομικό  Συμβούλιο για  να ενισχύσει την προσπάθειά τους.

Καταρχάς πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι γνωστή η εμπάθεια που τρέφει ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, κ. Δημήτρης Γεωργιάδης, για τους τραπεζικούς υπαλλήλους και τη συνδικαλιστική τους Οργάνωση, αφού ο ίδιος φρόντιζε, ιδιαίτερα την εποχή που αρθρογραφούσε ως δημοσιογράφος, να μας το θυμίζει σχεδόν καθημερινά. 

Έπρεπε να γνωρίζει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο ότι η αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας ήταν δέσμευση (και κατά συνέπεια υποχρέωση) της Κυβέρνησης και της Βουλής από το 2013, η οποία επαναλήφθηκε αρκετές φορές, μέχρι και πρόσφατα, από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας (21/4/2017). 

Η αθέτηση των δεσμεύσεων, η κοροϊδία και το ξεγέλασμα χιλιάδων πολιτών από την ίδια την Κυβέρνηση και κατ’ επέκταση η απώλεια της αξιοπιστίας των πολιτών απέναντι στο κράτος τους, φαίνεται ότι για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο είναι ενέργεια απόλυτα θεμιτή, μπορεί να γίνεται χωρίς καμιά αναστολή και χωρίς να δημιουργείται «κακό προηγούμενο».

Φαίνεται ότι, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρός του, η μόνη περίπτωση που ανησύχησαν για τη δημοσιονομική πορεία του κράτους είναι η αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας. Δεν έδειξαν καμιά ευαισθησία για πολύ σοβαρά ζητήματα όπως (ενδεικτικά): 

- η εξόφληση, από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, των δανείων των δήμων με €185 εκατομμύρια, 

- ο εξανεμισμός περίπου €1,1 δις του φορολογούμενου πολίτη, λόγω της μείωσης της αξίας του Συνεργατισμού (από το €1,7 δις στα €600 εκ.), 

- η απόφαση για παραχώρηση ΔΩΡΕΑΝ μετοχών σε πελάτες του Συνεργατισμού από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη (€1,7 δις ήταν η ανακεφαλαιοποίηση του Συνεργατισμού από τις τσέπες του φορολογούμενου πολίτη),  

- η  ενίσχυση, από τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη, των Ταμείων Συντάξεων της ΑΤΗΚ με €17 εκ κατ’ έτος για να καλύψει, όχι το κούρεμα, αλλά απώλειες λόγω κακής διαχείρισης. 

Για όλα τα πιο πάνω θέματα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν εξέδωσε καμιά ανακοίνωση, ούτε έδειξε το ενδιαφέρον του, παρά μόνο «ευαισθητοποιήθηκε» για την αποκατάσταση των κουρεμένων Ταμείων Προνοίας. Μια ευαισθησία η οποία ήταν σε νάρκωση όταν επανειλημμένα, από το 2013, εκφραζόταν η δέσμευση για αποκατάστασή τους από την πολιτεία, αλλά και για είκοσι ολόκληρες μέρες μετά την εξαγγελία του σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο. Γιατί, άραγε; 

Αυτό, όμως που προκαλεί περισσότερο στην ανακοίνωση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι το ότι οι  τοποθετήσεις του στο θέμα αυτό εκφράζουν είτε άγνοια στοιχειωδών δεδομένων είτε σκόπιμη παραπληροφόρηση.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο φαίνεται να αγνοεί σημαντικές νομοθεσίες και ευρωπαϊκές οδηγίες οι οποίες προστατεύουν τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα. Είναι εντελώς απαράδεκτο, αυτοί που συμβουλεύουν το ίδιο το κράτος, επί αδρής αμοιβής, να αγνοούν ότι τα συνταξιοδοτικά σχέδια είναι τόσο σημαντικά, αποτελούν ένα από τους κυριότερους πυλώνες του ασφαλιστικού συστήματος των ευρωπαϊκών χωρών και τυγχάνουν, ως έπρεπε, σημαντικής προστασίας, που δεν την είχαν τα Ταμεία Προνοίας των τραπεζικών υπαλλήλων το 2013.

Επιπρόσθετα το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αγνοεί ότι, τα Ταμεία Πρόνοιας είναι ένας βασικός πυλώνας ασφαλιστικής κάλυψης, ο οποίος όμως, το 2013, δεν έτυχε της ευνοϊκής μεταχείρισης / εξαίρεσης  που έτυχαν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες (με πρόσθετη πράξη το κούρεμα τους περιορίστηκε  περίπου στο 11-12% μόνο). Οι χορδές της ευαισθησίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, πάλλονται, άραγε, επιλεκτικά; Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες δεν είναι θεσμικοί επενδυτές; Δεν δημιούργησε άραγε αυτή η ενέργεια αρνητικό προηγούμενο ή «συστημικό κίνδυνο»;

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο παραλείπει να αναφέρει, ότι ακέραια την ευθύνη για το κούρεμα των Ταμείων Προνοίας μας, την φέρει η Κυβέρνηση, η οποία είχε την ευθύνη της εποπτείας τους (Έφορος) και δεν επέτρεπε να γίνει η διασπορά των καταθέσεων που προέβλεπε ο νόμος. Οι Διοικήσεις των Τραπεζών, είχαν τότε τη διαχείριση των Ταμείων και κρατούσαν εγκλωβισμένες τις καταθέσεις (100%) στις Τράπεζές τους. Στη Λαϊκή Τράπεζα μάλιστα (τότε ήταν κρατική), διοικούσε η Κυβέρνηση, αφού η ίδια διόριζε το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο επιμελώς παραλείπει να αναφέρει, ότι τα μέλη των Ταμείων Προνοίας που είχαν καταθέσεις στις δύο Τράπεζες τέθηκαν σε δυσμενέστερη θέση από τους καταθέτες, αφού δεν εξαιρέθηκαν οι πρώτες €100 χιλ. και δεν έγινε συμψηφισμός των μερίδων τους με τα δάνειά τους. 

Είναι ξεκάθαρο ότι, μέσα και από αυτή την ετεροχρονισμένη και γεμάτη ανακρίβειες και εμπάθεια, παρέμβαση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, επιχειρείται η συνέχιση της απαράδεχτης παραπληροφόρησης της κοινής γνώμης και η ανεπιτυχής προσπάθεια να δικαιολογηθεί μια πρωτοφανής και προκλητική αθέτηση ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ της ίδιας της Κυβέρνησης.

Τέλος, όσο αφορά την υποσημείωση στην ανακοίνωση του Δημοσιονομικού  Συμβουλίου για το «προσωπικό όφελος που ενδεχομένως» να έχει ο Πρόεδρος του, κ. Γεωργιάδης, από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο είναι διατεθειμένος να θυσιάσει για το καλό των δημοσιονομικών του κράτους, θεωρούμε ότι θα ήταν σωστό να δημοσιοποιήσει και το ποσό στο οποίο αναφέρεται, που σαφώς θα είναι ψίχουλα σε σχέση και με το ευεργέτημα που απολαμβάνει από τη θέση στην οποία διορίστηκε για μια εξαετία.  

Η Οργάνωσή μας θα συνεχίσει με την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών της Οργάνων για την πλήρη ενημέρωση και την κατάθεση των θέσεών της σε όλα τα πολιτικά κόμματα αλλά και στην ίδια την Κυβέρνηση, ζητώντας ταυτόχρονα την τήρηση των δεσμεύσεων της πολιτείας και την αποκατάσταση του δικαίου. 

Με το πέρας των συναντήσεων και ανάλογα με το αποτέλεσμά τους, θα γίνει μια συνολική αξιολόγηση των δεδομένων και καθορισμός των επόμενων ενεργειών μας. Τονίζουμε ακόμα μια φορά την αποφασιστικότητά μας, εάν παρ΄ ελπίδα δεν αρθεί αυτή η αδικία που συντελείται εις βάρος μας, να καλέσουμε τα συλλογικά μας όργανα για να λάβουν τις δέουσες αποφάσεις.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

 Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Προηγούμενο ΕΤΥΚ - JCC - Συμφωνία για Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
Επόμενο ΕΤΥΚ - ΟΜΟΦΩΝΑ εγκρίθηκε η Συμφωνία ΕΤΥΚ – JCC

Λήψη Αρχείων

Αρχείο