Menu

ΕΤΥΚ -  Συνεργατισμός - Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Προς όλους τους συναδέλφους της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας

Διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Πρώτιστο μέλημά μας η προστασία των θέσεων εργασίας και 
των δικαιωμάτων των συναδέλφων

Μόνο όσοι το επιλέξουν ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ θα μεταφερθούν

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα που προέκυψε με την απόφαση της Τράπεζας να συνάψει συνεργασία με τη γνωστή Ισπανική Εταιρεία Altamira για το θέμα της αποτελεσματικής διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Οργάνωσή μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και πολύ στενά το θέμα, και ότι η πρώτη συνάντηση που είχαμε με τη Διοίκηση της ΣΚΤ για το θέμα αυτό ήταν στις 17/2/2017. Η Οργάνωσή μας κατέστησε σαφές το γεγονός ότι, εφόσον το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί μια ξεκάθαρη περίπτωση εκχώρησης εργασιών και άπτεται των συλλογικών συμβάσεων που η Οργάνωσή μας διατηρεί με τις Τράπεζες, η όποια διαφοροποίηση μπορεί να γίνει μόνο μετά από τη δική μας έγκριση και αυτό νοουμένου ότι πεισθούμε ότι διασφαλίζονται πλήρως οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των μελών μας.

Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της Τράπεζας, η Οργάνωσή μας στις 17/7/2017 απέστειλε επιστολή προς τη Διοίκηση της Τράπεζας (επισυνάπτεται), με την οποία ζητούσε την πραγματοποίηση νέας συνάντησης. 
Στη  συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19/7/2017 μεταξύ της Οργάνωσής μας και της Διοίκησης της Τράπεζας, συζητήθηκε εκ νέου το θέμα και τέθηκαν από την πλευρά μας οι θέσεις αρχής που θα πρέπει να διέπουν μια τέτοια πράξη, έχοντας σαν επίκεντρο την προστασία των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των συναδέλφων.

Η Διοίκηση της Τράπεζας, μας διαβεβαίωσε ότι, δεν έχουν ακόμα ληφθεί οριστικές αποφάσεις και ότι πρόθεσή της είναι, σε συνεργασία με την Οργάνωσή μας, να τεθούν και να συμφωνηθούν όλες οι απαιτούμενες δικλίδες ασφαλείας, έτσι ώστε το σύνολο των συναδέλφων να είναι και να νιώθει πλήρως κατοχυρωμένο.

Σημειώνουμε ότι κατά τη συνάντησή μας, σε αντιδιαστολή με τα όσα αντιμετωπίσαμε σε άλλη Τράπεζα, δεν έχει γίνει από πλευράς Διοίκησης της ΣΚΤ καμία αναφορά σε υποχρεωτική μεταφορά εργαζομένων στη νέα Εταιρεία ούτε και στην επίκληση νόμων προκειμένου να επιβληθούν μονομερώς προαποφασισμένες θέσεις, και έχει γίνει αποδεκτή η θέση αρχής της Οργάνωσής μας, για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ μεταφορά συναδέλφων, με όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ μας. 

Παρόλα αυτά, το θέμα είναι πολύ σοβαρό και εκ των πραγμάτων υπάρχουν ακόμα αρκετές εκκρεμότητες και θέματα που πρέπει να διευκρινιστούν όσον αφορά τη τελική ρύθμιση και κατά πόσον αυτή θα διασφαλίζει πλήρως τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα του συνόλου των συναδέλφων μας στο Συνεργατισμό, αλλά και την ίδια την Τράπεζα.  

Συμφωνήθηκε, όπως πολύ σύντομα ξεκινήσει μια σειρά εντατικών μεταξύ μας συναντήσεων, με σκοπό να συζητηθούν και να συμφωνηθούν σε λεπτομέρεια όλα τα θέματα που αφορούν προσωπικό σε σχέση με τη συνεργασία αυτή της Τράπεζας με την Altamira. 

Ενόψει των συναντήσεων αυτών, η Οργάνωσή μας ζήτησε περαιτέρω πληροφόρηση και στοιχεία, προκειμένου να διαμορφώσει ξεκάθαρη εικόνα επί του θέματος και να είναι σε θέση να διαμορφώσει την τελική της θέση.   
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η εξέλιξη αυτή λαμβάνει χώρα στον απόηχο των σοβαρών εργασιακών προβλημάτων που υφίστανται σε άλλη Τράπεζα, λόγω των μονομερών και ετσιθελικών αποφάσεων που έχουν ληφθεί από τη Διοίκηση της για συνεργασία με άλλη Εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι οποίες  έχουν προκαλέσει τη δυναμική αντίδραση της Οργάνωσής μας. 

Ελπίζουμε ότι, με τη Διοίκηση της ΣΚΤ, οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σε πνεύμα ειλικρίνειας και καλοπιστίας με στόχο την κατάληξη σε συμφωνία, αποφεύγοντας άσκοπες και επιζήμιες αντιπαραθέσεις.  

Έχει διαφανεί από τις αρχικές μας συζητήσεις με τη Διοίκηση της Τράπεζας, πως και η ίδια αντιλαμβάνεται και αποδέχεται ότι, εφόσον η αποτελεσματική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι μια επιτακτική αναγκαιότητα, προκειμένου η προσπάθεια αυτή να στεφθεί με επιτυχία θα πρέπει έγκαιρα, και οπωσδήποτε πριν την 1/1/2018, που αναμένεται η έναρξη λειτουργίας της νέας Εταιρείας, να επιτευχθεί αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία που να κατοχυρώνει πλήρως τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Η Οργάνωσή μας λειτουργεί πάνω στη βάση αρχών και αξιών, οι οποίες είναι αναλλοίωτες για όλα τα μέλη της, έχει τις εμπειρίες ως η συνδικαλιστική οργάνωση των τραπεζικών υπαλλήλων και είναι αποφασισμένη να προστατέψει τις θέσεις εργασίας αλλά και τα δικαιώματα των μελών της με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της.  

Θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα να χειριζόμαστε το θέμα με στόχο την κατοχύρωση, με κάθε τρόπο, των καλώς νοουμένων συμφερόντων των μελών μας, και θα σας τηρούμε ενήμερους για τις όποιες εξελίξεις. 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2017

 

Προηγούμενο ETYK - Ελληνική Τράπεζα - 48ωρη Κυλιόμενη Απεργία από τη Δευτέρα, 24/7/2017
Επόμενο ΕΤΥΚ - Ελληνική Τράπεζα - Καταλυτική η παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας - Αναστέλλονται τα Μέτρα

Λήψη Αρχείων

Αρχείο