Menu

ΕΤΥΚ - Ελληνική Τράπεζα - Προειδοιητική, Δίωρη Στάση Εργασίας
Προς όλους τους συναδέλφους των τμημάτων Διαχείρισης Καθυστερήσεων, Διαχείρισης
Περιουσιών και Ανάκτησης Χρεών της Ελληνικής Τράπεζας


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ, ΔΙΩΡΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

μετά τις μονομερείς ενέργειες της Διοίκησης

Αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των μελών μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Έχουμε πληροφορηθεί για το περιεχόμενο της πρόσφατης ενημέρωσης που είχατε από τη Διοίκηση της Τράπεζας καθώς και για το γεγονός ότι χθες έχετε παραλάβει προσωπικές επιστολές σχετικά με το θέμα της λειτουργίας της νέας Εταιρείας. 

Όπως γνωρίζετε, από τις αρχές του χρόνου, μετά από την μονομερή απόφαση της Τράπεζας για σύναψη συμφωνίας με την APS, η Οργάνωσή μας έχει κάνει πολλές προσπάθειες, έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των συναδέλφων αλλά και της ίδιας της Τράπεζας, αφενός για να ενημερωθεί για ΤΟ.περιεχόμενο της συμφωνίας, και αφετέρου για να διασφαλίσει πλήρως και σε βάθος χρόνου τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των μελών της.

Παρόλο που η Οργάνωσή μας καλόπιστα και με ειλικρίνεια διαπραγματεύτηκε με τους εκάστοτε εκπροσώπους της Διοίκησης, είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε το γεγονός ότι, οι επανειλημμένες υπαναχωρήσεις εκ μέρους της Τράπεζας από τα συμφωνηθέντα, αλλά και οι μονομερείς ενέργειες στις οποίες προέβηκε, ουδόλως βοήθησαν στην επίτευξη συμφωνίας και στην αποφυγή άσκοπων και επιζήμιων αντιπαραθέσεων.

Δυστυχώς, μέχρι και σήμερα, το περιεχόμενο της συμφωνίας της Τράπεζας με την APS παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, ενώ με τις τελευταίες της ενέργειες, η Διοίκηση της Τράπεζας, ακόμα μια φορά χωρίς να έρθει σε συμφωνία με τη Οργάνωσή μας για τα θέματα που αφορούν το προσωπικό και τη δέσμευση της από τις συμβάσεις έχει προχωρήσει σε μονομερείς προκλητικές ενέργειες.

Στόχος της Οργάνωσής μας από την πρώτη στιγμή που άρχισαν οι συζητήσεις ότι η 
οποιανδήποτε συμφωνία πρέπει να στηρίζεται στην απόσπαση των συναδέλφων γεγονός το οποίο συμφωνήθηκε με την Τράπεζα ενώ σήμερα η Τράπεζα ξαφνικά υπαναχωρεί από τη θέση αυτή.

Δυστυχώς, ενώ υπάρχουν όλοι οι τρόποι και οι μηχανισμοί να επιτευχθεί μια συμφωνία που να κατοχυρώνει τους συναδέλφους, η Τράπεζα επικαλείται τον «εξωτερικό της συνεργάτη και συνεταίρο», ο οποίος δεν συμφωνεί να αποδεχθεί τέτοιες δεσμεύσεις, με αποτέλεσμα κάθε μας προσπάθεια να καταλήγει σε τέλμα.

Ζητήσαμε από την Τράπεζα ότι επιθυμούμε να συζητήσουμε το θέμα και με τον εκπρόσωπο 
της νέας Εταιρείας. Δυστυχώς μας το αρνήθηκαν. 

Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τη Διοίκηση της Τράπεζας, είχαμε ξεκάθαρα προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση που η Τράπεζα προχωρούσε σε οποιαδήποτε μονομερή ενέργεια, τότε θα υλοποιείτο η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών μας για τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης και της απεργίας, και ότι την ευθύνη για τις όποιες επιπτώσεις, θα την έφερε αποκλειστικά η Διοίκηση της Τράπεζας.Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η τελευταία αυτή ενέργεια της Τράπεζας δεν μας αφήνει άλλο περιθώριο. Η Οργάνωσή μας δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει στην τύχη το μέλλον των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων σας.Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε ετσιθελικές και αδιαφανείς αποφάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο, όχι μόνο όσους η Διοίκηση σήμερα απαιτεί να αποχωρήσουν από την Ελληνική Τράπεζα και να εργοδοτηθούν σε μια άλλη, νέα Εταιρεία, αλλά και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους που ενδεχομένως στο μέλλον βρεθούν σε παρόμοια θέση.

Ως πρώτο μέτρο, καλούμε το σύνολο των μελών μας στα τμήματα Διαχείρισης Καθυστερήσεων, Διαχείρισης Περιουσιών και Ανάκτησης Χρεών, την ερχόμενη Τρίτη 13 lουνίου 2017 σε προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας, από τις 12:30 μέχρι τις 14:30. 

Καλούμε τους συναδέλφους που έχουν λάβει τις εν λόγω επιστολές, να μην τις υπογράψουν και να αναμένουν τις οδηγίες της Οργάνωσής μας, η οποία θα συνεχίσει να χειρίζεται το θέμα με πολλή προσοχή αλλά και αποφασιστικότητα. Παράλληλα καλούμε ακόμα μια φορά τους Διοικούντες στην Τράπεζα όπως προσέλθουν στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων με σύνεση και σοβαρότητα προκειμένου, έστω και την υστάτη, να επέλθει μια συμφωνία η οποία θα δεσμεύει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και θα κατοχυρώνει πλήρως και σε βάθος χρόνου τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των συναδέλφων. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν γίνει, είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε κλιμάκωση των μέτρων.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Λευκωσία, 9 lουνίου 2017

Προηγούμενο ETYK - CDB Bank - Γενική Συνέλευση για Ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης
Επόμενο ΕΤΥΚ - Ανακοίνωση 49ου Τακτικού Παγκύπριου Συνέδριου της ΕΤΥΚ

Λήψη Αρχείων

Αρχείο