Menu

ΕΤΥΚ - Ελληνική Τράπεζα - Πρώτιστο μέλημα της Οργάνωσής μας η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των μελών μας

Προς όλους τους συναδέλφους της Ελληνικής Τράπεζας,

Μονομερής η ενέργεια της Τράπεζας για ανάθεση εργασιών σε τρίτους

Πρώτιστο μέλημα της Οργάνωσής μας η κατοχύρωση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των μελών μας

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,


Τις τελευταίες μέρες, η Οργάνωσή μας βρισκόταν  σε επαφή με τη Διεύθυνση της Ελληνικής Τράπεζας, μετά από αίτημα της ίδιας της Τράπεζας, για συζήτηση της πιθανότητας ανάθεσης, υπό προϋποθέσεις, των εργασιών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων σε τρίτους.   Οι συζητήσεις αυτές γίνονταν πάντα με το δεδομένο πως η ανάθεση αυτή διέπεται από σχετικό άρθρο της μεταξύ μας συλλογικής σύμβασης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των επαφών και συζητήσεων, μοναδικό μέλημα της Οργάνωσής μας ήταν και παραμένει η απόλυτη διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας και ιδιαιτέρα το ιερό δικαίωμα της εργασίας.  Όπως θα αντιλαμβάνεστε, η συζήτηση ενός τέτοιου θέματος απαιτεί πλήρη γνώση των δεδομένων που το αποτελούν καθώς και των πραγματικών προθέσεων της εργοδοτικής πλευράς, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια συμφωνία που δεν θα αφήνει την παραμικρή υποψία αμφισβήτησης και η οποία να τύχει της έγκρισης  των ίδιων των επηρεαζόμενων συναδέλφων και φυσικά των αρμοδίων σωμάτων της Οργάνωσής μας. 

Στην πορεία των επαφών αυτών, υπήρξε εμπλοκή στελεχών και των δύο πλευρών σε ανώτατο επίπεδο, με την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κα Ειρένα Γεωργιάδου, να διαβεβαιώνει την Οργάνωσή μας, για την πρόθεση της Τράπεζας να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των συναδέλφων και να δώσει στην πλευρά μας κάθε σχετική διασφάλιση, για να αποκλειστεί κάθε περίπτωση τυχόν εκμετάλλευσης της ανάθεσης αυτής είτε από πλευράς Τράπεζας είτε από πλευράς του εξωτερικού συνεργάτη.

Ενώ οι διαπραγματεύσεις, για την κατοχύρωση μέσα από μια συμφωνία των θεμάτων που αφορούν το προσωπικό βρίσκονταν ακόμα σε εξέλιξη, η Διοίκηση της Ελληνική Τράπεζας προχώρησε, χωρίς την προαπαιτούμενη έγκριση της Οργάνωσης μας, σε υπογραφή συμφωνίας για συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη και ανακοίνωση της στοv τύπο.

Η Οργάνωση μας ήδη έχει αποστείλει επιστολή προς τη Διεύθυνση της Τράπεζας με την οποία  θέτει τα πράγματα στην ορθή τους διάσταση και απαιτεί το σεβασμό προς τους θεσμούς και τις συλλογικές συμβάσεις, ως και η αρχική δέσμευση της Ελληνικής Τράπεζας, προς αποφυγήν άσκοπων και επιζήμιων αντιπαραθέσεων. 

Έχει καταστεί σαφές προς την εργοδοτική πλευρά το γεγονός ότι εάν δεν κατοχυρωθούν πλήρως τα δικαιώματα των συναδέλφων μέσα από συμφωνία της ΕΤΥΚ με τα εμπλεκόμενα μέρη, και η Τράπεζα προχωρήσει στην υλοποίηση της συμφωνίας που σύναψε με τον εξωτερικό συνεργάτη, η Οργάνωσή μας θα αντιδράσει δυναμικά με όλα τα εις τη διάθεσή της μέσα. 

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε τους επηρεαζόμενους αλλά και το σύνολο των συναδέλφων της Ελληνικής Τράπεζας, ότι πρώτιστο μέλημα της Οργάνωσής μας είναι η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών τους δικαιωμάτων. 

Πιστεύουμε, ότι μόνο η υπογραφή μιας ολοκληρωμένης συμφωνίας με τα εμπλεκόμενα μέρη, το συντομότερο δυνατό, μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εργατικής ειρήνης για το καλό τόσο των συναδέλφων όσο και της ίδιας της Τράπεζας και αναμένουμε από τη Διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας να μετουσιώσει σε πράξη τις δεσμεύσεις που ανέλαβε κατά τη διάρκεια των προαναφερόμενων διαπραγματεύσεων, ούτως ώστε σύντομα να έχουμε την επιθυμητή κατάληξη.

Για το λόγο αυτό καλούμε όλους τους επηρεαζόμενους συναδέλφους να μην προχωρήσουν σε καμιά ενέργεια (υπογραφή συμβολαίων κλπ) πριν να έχουν σχετική ενημέρωση / οδηγίες από την Οργάνωσή μας.

Τα περιθώρια έχουν στενέψει ασφυκτικά με τις ενέργειες της Τράπεζας και εναπόκειται στην ίδια να αποφορτίσει με τις σωστές κινήσεις το κλίμα.

Η Οργάνωση μας θα συνεχίσει με την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα να χειρίζεται το θέμα με στόχο την κατοχύρωση, με κάθε τρόπο, των καλώς νοουμένων συμφερόντων των μελών της, και θα σας τηρεί ενήμερους για όποια εξέλιξη. 


ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ


Λευκωσία, 11 Ιανουαρίου 2017


Προηγούμενο ΕΤΥΚ - Συνεργατισμός - Σε συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή της ΣΚΤ συζητήθηκε η Νομική Συγχώνευση των ΣΠΙ με τη ΣΚΤ
Επόμενο ΕΤΥΚ - Ελληνική Τράπεζα - Προσκληση Γενικής Συνέλευσης προς όλα τα μέλη μας στο Τμήμα Διαχείρισης Καθυστερήσεων, Τμήμα Διαχείρισης Περιουσιών και Υπηρεσία Ανάκτησης Χρεών

Αρχείο