Menu

Εγκυκλίοι/Ανακοινώσεις ΤΥ-ΕΤΥΚ

TY-ETYK - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ - ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕ.Σ.Υ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΓΕ.Σ.Υ

Το Ταμείο Υγείας καλύπτει ότι δεν καλύπτει το Γε.Σ.Υ

Το Ταμείο Υγείας δεν καλύπτει ότι καλύπτεται από το Γε.Σ.Υ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Εν όψει της εφαρμογής και της δεύτερης φάσης του Γε.Σ.Υ και με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μας, αποφασίστηκε όπως, σε συνεργασία με την Οργάνωσή μας, το ΤΥ-ΕΤΥΚ προχωρήσει σε αλλαγές στους Κανονισμούς, τις Καλύψεις, τις Διαδικασίες και την Πολιτική του Ταμείου, για τη λειτουργία του στο νέο περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται.

Η μαζική πλέον ένταξη των ιατρών και σύντομα και των νοσηλευτηρίων στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και κατά συνέπεια η εξασφάλιση της εξυπηρέτησης των μελών του Ταμείου, οδήγησαν στην απόφαση για λειτουργία του Ταμείου ανεξάρτητα και συμπληρωματικά με το Γε.Σ.Υ αλλά και ως δικλείδα ασφαλείας για τους συναδέλφους και τις οικογένειες τους.

Πρέπει να αντιληφθούμε ΟΛΟΙ τα σημερινά δεδομένα μέσα από την εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. Συνεπώς η όλη πολιτική του ΤΥ-ΕΤΥΚ διαμορφώνεται από την ιδέα ότι ΟΛΟΙ οφείλουμε να χρησιμοποιούμε το Γε.Σ.Υ. (ΔΩΡΕΑΝ) και όχι κάποιοι να αποφεύγουν το Γε.Σ.Υ. και να «φορτώνουν» το κόστος σ’ αυτούς  που αξιοποιούν σωστά το Γε.Σ.Υ.

Γι’ αυτό το λόγο δίνονται κίνητρα για την ορθότερη χρησιμοποίηση του Γε.Σ.Υ., με στόχο την εξοικονόμηση πόρων του ΤΥ-ΕΤΥΚ που πρέπει να χρησιμοποιούνται για νέες περαιτέρω καλύψεις των μελών και των εξαρτωμένων τους. 

1.   ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια οι Κανονισμοί του Ταμείου μας διαφοροποιούνται. Άνετα μπορούμε να διαχωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες τις καλύψεις:

α) Καλύψεις Γε.Σ.Υ. (Ενδονοσοκομειακά – Εξωνοσοκομειακά)

β) Καλύψεις ΤΥ-ΕΤΥΚ: ότι ίσχυε μέχρι τώρα. (Οτιδήποτε όμως καλύπτεται πλέον από το Γε.Σ.Υ. παύει να καλύπτεται από το ΤΥ-ΕΤΥΚ)

γ) Υπηρεσίες που δεν καλύπτει το Γε.Σ.Υ αλλά ούτε και το ΤΥ-ΕΤΥΚ, μπορούν να καλυφθούν από την ατομική μερίδα του μέλους, για παράδειγμα:

i) Υπηρεσίες πέραν του ποσοστού αποζημίωσης του ΤΥ-ΕΤΥΚ (πχ οδοντιατρικές εργασίες πέραν του 25%)

ii) βιταμίνες, συμπληρώματα διατροφής κλπ

iii) οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία επιθυμεί το μέλος (πχ επίσκεψη σε ιατρό που δεν είναι εγγεγραμμένος στο Γε.Σ.Υ).

Τελικά, εξ’ ολοκλήρου από την ατομική του μερίδα, ο συνάδελφος μπορεί να κάνει και για τις τρεις πιο πάνω κατηγορίες αναλήψεις (καλύψεις) αλλά αυτές θα περιορίζονται στο ύψος των δικών του εισφορών νοουμένου ότι υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο. Όλα τα άλλα θα καλύπτονται από το «Γενικό» Ταμείο. 

2.   ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΡΙΔΑ

Όλοι μας εισφέρουμε με βάση το Νόμο στο Γε.Σ.Υ, επιπρόσθετα από την εισφορά προς το ΤΥ-ΕΤΥΚ.

Προσπάθεια μας είναι να προσφέρουμε (επιστρέφουμε) στον κάθε ένα συνάδελφο ατομικά το επί πλέον κόστος του 1,5% που καταβάλλει στο ΤΥ–ΕΤΥΚ, ούτως ώστε να μην έχει πραγματικό έξτρα κόστος ο συνάδελφος (μέλος).

Γι’ αυτό η όλη σκέψη μας διακρίνεται από την ιδέα ότι στο συνάδελφο πρέπει να κατοχυρώνεται / πιστώνεται αρχικά στη μερίδα του το 1,5% (από 01.01.2020) και μετά να επιστρέφεται σ’ αυτόν μέσα από οποιεσδήποτε καλύψεις που μπορεί σήμερα να μην περιλαμβάνονται στο Γε.Σ.Υ. ή το ΤΥ-ΕΤΥΚ.

Με βάση τα πιο πάνω η Διαχειριστική Επιτροπή, αφού μελέτησε διάφορες υπαλλακτικές λύσεις αποφάσισε τα πιο κάτω:

α) Η εισφορά των μελών (1,5%) θα κατατίθεται σε ατομικό λογαριασμό «μερίδα» του κάθε συναδέλφου (όπως επίσης και οι εισφορές που καταβάλλει ο ίδιος για τα εξαρτώμενά του).

β) Καλύψεις από αυτό το λογαριασμό θα μπορεί να έχει μόνο το μέλος και τα εξαρτώμενα του.

γ) Από αυτό το λογαριασμό «ατομικής μερίδας», το μέλος μπορεί    να αιτηθεί όποιο ποσό θέλει, ανεξάρτητα από τους Κανονισμούς που ίσχυαν μέχρι σήμερα, αρκεί το ποσό αυτό να υπάρχει διαθέσιμο στην μερίδα του.

δ) Σε περίπτωση που υπάρχει περίσσευμα στο λογαριασμό αυτό θα μεταφέρεται στο επόμενο έτος μέχρι την αφυπηρέτηση του.

ε) Ακόμη και αν αφυπηρετήσει ο συνάδελφος, ο λογαριασμός μερίδας θα διατηρείται για να τον καλύπτει και μετά την αφυπηρέτηση του μέχρι εξαντλήσεως του υπολοίπου.

3.   «ΓΕΝΙΚΟ» ΤΑΜΕΙΟ

Εκτός από τις ατομικές μερίδες θα εξακολουθήσει να λειτουργεί το «Γενικό» Ταμείο, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, με τους υφιστάμενους κανονισμούς και καλύψεις με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα καλύπτει πλέον ότι καλύπτεται από το Γε.Σ.Υ.

Οτιδήποτε καλύπτεται από το Γε.Σ.Υ δεν θα καλύπτεται από το «Γενικό» Ταμείο. Αν ο συνάδελφος όμως επιθυμεί μια τέτοια κάλυψη αυτή θα μπορεί να γίνει μόνο από την ατομική του μερίδα (νοουμένου ότι έχει πιστωτικό υπόλοιπο).

4.   ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΩΝ / ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΩΝ Γε.Σ.Υ ΑΠΟ ΤΟ «ΓΕΝΙΚΟ» ΤΑΜΕΙΟ

Διευκρινιστικά αναφέρεται ότι από το «Γενικό» Ταμείο θα καλύπτονται οι Συμπληρωμές και οι Συνεισφορές που προβλέπονται από το Γε.Σ.Υ ως το συνημμένο Παράρτημα Α’.

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση  με τις μηνιαίες απαιτήσεις σας πρωτότυπων αποδείξεων για τις εν λόγω υπηρεσίες!

Η κάλυψη των όποιων Συμπληρωμών / Συνεισφορών προκύψουν από την εφαρμογή της Β’ φάσης του Γε.Σ.Υ θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Όλες οι πιο πάνω αλλαγές θα εφαρμοστούν από την 01/05/2020. Στο διάστημα μέχρι τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Διαχειριστική Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις σχετικά με το Γε.Σ.Υ και, σε συνεργασία πάντοτε με την ηγεσία της Οργάνωσής μας, ανάλογα θα προχωρεί, με όποιες αλλαγές κριθούν αναγκαίες, τροποποιήσεις στους Κανονισμούς και τις Καλύψεις του ΤΥ-ΕΤΥΚ.

Με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του Γε.Σ.Υ (υπενθυμίζουμε ότι η δεύτερη φάση ξεκινά τον Ιούνιο 2020) και αφού διαφανεί στην πράξη η επιτυχία του ή όχι, πιθανόν να επανασχεδιασθεί η πολιτική του ΤΥ-ΕΤΥΚ.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Λευκωσία, 12 Μαρτίου 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

 

Συμπληρωμές

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ (€)

ΚΑΛΥΨΗ

Ανά φάρμακο

1

Πλήρης Κάλυψη

Ανά ιατροτεχνολογικό προϊόν ή υγειονομικό είδος

1

Πλήρης Κάλυψη

Ανά εργαστηριακή εξέταση ή ομάδα εξετάσεων

1

Πλήρης Κάλυψη

Επίσκεψη σε νοσηλευτή ή μαία

6

Πλήρης Κάλυψη

Επίσκεψη σε ειδικό ιατρό

6

Πλήρης Κάλυψη

Ανά υπηρεσία ακτινολόγου

10

Πλήρης Κάλυψη

Ανά επίσκεψη σε άλλο επαγγελματία υγείας

10

Πλήρης Κάλυψη

Επίσκεψη – επείγοντα περιστατικά, ατυχήματα

10

Πλήρης Κάλυψη

 

Πρόσθετες συμπληρωμές

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ (€)

ΚΑΛΥΨΗ

Επίσκεψη σε Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) ή και Ειδικό Ιατρό (ΕΙ)

(μετά τις 7:00 μ.μ. και μέχρι 8:00 π.μ., Σαββατοκύριακα και καθορισμένες αργίες) *

0-25

100% με μέγιστο €6

 

Συνεισφορά Ι

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΧΡΕΩΣΗ (€)

ΚΑΛΥΨΗ (€)

Επίσκεψη σε Ειδικό Ιατρό απ’ ευθείας

25

6

 

Συνεισφορά ΙΙ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΑΛΥΨΗ

Στις περιπτώσεις όπου στους δικαιούχους συνταγογραφείται ακριβότερο φάρμακο από αυτό που καλύπτει πλήρως το Γε.Σ.Υ. (ΗΣυνεισφορά II, η οποία ισούται με τη διαφορά μεταξύ της τιμής του φαρμάκου που καλύπτει πλήρως το Γε.Σ.Υ. και της τιμής του φαρμάκου που έχει συνταγογραφηθεί).

100%

 

Επισκέψεις σε Προσωπικό Ιατρό

ΧΡΕΩΣΗ (€)

ΚΑΛΥΨΗ (€)

Χρέωση επισκέψεων σε Προσωπικό Ιατρό πέραν ενός αριθμού ανά έτος με βάση ηλικιακή ομάδα

15

6

Προηγούμενο ΤΥ-ΕΤΥΚ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ
Επόμενο TY-ETYK - ΚΑΛΥΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ ΤΥ-ΕΤΥΚ

Λήψη Αρχείων

Αρχείο