|  Είσοδος  
 
You are here:  ETYK » TYETYK » Ιστορικό
TYΕΤΥΚ

TYETYK

Ταμείο Υγείας Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου
  
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 

Το Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ, το μεγαλύτερο και ισχυρότερο ασφαλιστικό Ταμείο Υγείας που λειτουργεί σήμερα στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 2005 μέσα από τη Συλλογική Σύμβαση ΕΤΥΚ – Τραπεζών και προήλθε από την ενοποίηση των επιμέρους ξεχωριστών Ταμείων των Τραπεζών που λειτουργούσαν μέχρι τότε. Το ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με ξεχωριστή νομική υπόσταση, καταστατικό και διοικητικά όργανα.

Μοναδική φιλοδοξία του ΤΥ-ΕΤΥΚ είναι η παροχή αναβαθμισμένης περίθαλψης  στους συναδέλφους και στα εξαρτώμενα τους. Η ίδρυση ενός Ενιαίου Ταμείου Υγείας αποτελούσε όραμα της ηγεσίας της ΕΤΥΚ για πάνω από δεκαπέντε χρόνια και για να φτάσει στην υλοποίηση το όραμα αυτό χρειάστηκε να υπερπηδηθούν πολλοί σκόπελοι.

Στα μέσα της δεκαετίας του 90 άρχιζαν σιγά σιγά να ακούγονται οι φωνές που επιχειρηματολογούσαν υπέρ της δημιουργίας ενός Ενιαίου Ταμείου Υγείας έναντι των πολλών κατακερματισμένων ταμείων που λειτουργούσαν τότε. Παρόλο που πολλά από τα επιμέρους ταμεία αντιμετώπιζαν προβλήματα βιωσιμότητας και αναγκάζονταν να μειώσουν τις καλύψεις τους, και παρόλο που τα απλά μαθηματικά υποβάλλουν ότι όσο πιο ισχυρό, πιο εύρωστο και πιο ακμαίο είναι ένα Ταμείο Υγείας, τόσο πιο ενισχυμένες είναι οι δυνατότητες του για προσφορά ιατρικών και παραϊατρικών υπηρεσιών, οι αντιδράσεις λόγω διαπλοκών υπήρξαν έντονες. Την ίδια εποχή δημοσιοποιείται η απόφαση του κράτους για δημιουργία του ΕΣΥ, οι πρόνοιες του οποίου συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης των επιμέρους Ταμείων Υγείας, βρήκαν αντίθετη την πλειονότητα των τραπεζικών υπαλλήλων που συνειδητοποίησαν πως η ενοποίηση των επί μέρους Ταμείων του χώρου θα βοηθούσε σε μεγάλο βαθμό και ίσως θα ήταν καθοριστικός παράγοντας για αντιμετώπιση των νέων δεδομένων Για προάσπιση των Ταμείων Υγείας μας η ΕΤΥΚ ξεκίνησε αγώνα κάτω από αντίξοες συνθήκες που έφτασε και μέχρι το σημείο των απεργιακών κινητοποιήσεων.

Στις αρχές του 2000 άρχιζε αθόρυβα αλλά μεθοδικά να δρομολογείται η ενοποίηση των υφιστάμενων Ταμείων Υγείας. Γενικές συνελεύσεις στις τρεις μεγάλες τράπεζες εγκρίνουν εισήγηση των Διαχειριστικών Επιτροπών των ταμείων για ενοποίηση τους. Παράλληλα, επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των διαχειριστικών επιτροπών με τη συμμετοχή στελεχών του Προεδρείου της ΕΤΥΚ επεξεργάζεται καταστατικό και κανονισμούς λειτουργίας για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Υγείας.

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων για ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης με τον ΚΕΣΤ, αποτέλεσε και το ορόσημο για την υλοποίηση της ιδέας που είχε ήδη αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, με την προετοιμασία του καταστατικού και την ευρύτερη αποδοχή του και από τις Γενικές Συνελεύσεις των ταμείων των μικρότερων τραπεζών.

Μέσα από τις σκληρές διαπραγματεύσεις, και παρά την έντονη αντίθεση κάποιων εργοδοτικών κύκλων που εναντιώνονταν στην ενοποίηση των ταμείων,  υπογράφεται τελικά η σύμβαση για την εγκαθίδρυση του Ενιαίου Ταμείου σε όλες στις τράπεζες - μέλη του Συνδέσμου.

Από την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης ξεκινά ένας αγώνας δρόμου για υλοποίηση της συμφωνίας σύμφωνα με την οποία, το Ενιαίο Ταμείο έπρεπε να αρχίσει λειτουργία την 1/1/2006. Συγκροτήθηκε μια προσωρινή επιτροπή με τη συμμετοχή στελεχών από τα επιμέρους Ταμεία Υγείας και μέλη του Προεδρείου της ΕΤΥΚ, η οποία με ταχύτατους ρυθμούς προχώρησε στην εκλογή αντιπροσώπων σε όλες τις Τράπεζες με βάση το προτεινόμενο καταστατικό του νέου Ταμείου. Είναι αξιοσημείωτο το μέγεθος της σκληρής εργασίας μιας μικρής ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι υπερέβαλαν εαυτούς και πήραν το ξεκίνημα αυτού του εγχειρήματος στους ώμους τους, ώστε να επιτευχθεί ο χρονικός στόχος της 1ης Ιανουαρίου 2006. Ακολούθησε η προκήρυξη του Ιδρυτικού Συνεδρίου του Ταμείου όπου οριστικοποιήθηκε το καταστατικό και εξελέγη η πρώτη πεντηκονταμελής Διαχειριστική Επιτροπή. Το Ενιαίο Ταμείο Υγείας των τραπεζικών υπαλλήλων ήταν πια πραγματικότητα!

Ο μέσος όρος των καλύψεων που προσφέρονται από το Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ υπερτερεί κατά πολύ από το μέσο όρο των καλύψεων όλων των προηγούμενων ταμείων. Ως ένα ενιαίο, ισχυρό και εύρωστο ταμείο υγείας, με εκτόπισμα στην κυπριακή κοινωνία, έχει πολλές δυνατότητες οι οποίες αποδεικνύονται συνεχώς με την πάροδο του χρόνου.

Στόχος μας η εξασφάλιση, στα μέτρα των δυνατοτήτων μας του Υπέρτατου Αγαθού της Υγείας. Θα σταθούμε δίπλα από τα μέλη μας, θα προσφέρουμε απλόχερα, πάντα στα μέτρα των δυνατοτήτων μας, στο συνάνθρωπο μας που έχει ανάγκη.

  
Όροι Χρήσης  |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
ETYK  |  Συμβάσεις  |  Εκδηλώσεις  |  Ο Τραπεζικός  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Επικοινωνία
Copyright 2013 by ETYK