|  Είσοδος  
 
You are here:  ETYK » Τμ. Αφυπηρετησάντων
ΕΤΥΚ

Συνεπής, Δυνατή, Aγωνιστική
  
ETYK ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  
ΤΜΗΜΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ

Με βάση την απόφαση του 42ου Συνεδρίου της ΕΤΥΚ δημιουργήθηκε Τμήμα Αφυπηρετήσαντων Μελών της ΕΤΥΚ.  Σκοπός του τμήματος είναι:

 
  • Συντονισμός των δραστηριοτήτων των μελών του σε Παγκύπρια βάση έτσι ώστε να διατηρούνται ισχυροί δεσμοί μεταξύ των ιδίων των μελών αλλά και με την ΕΤΥΚ και τα υπόλοιπα μέλη της.
  • Συλλογική και συντονισμένη προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αφυπηρετήσαντες και την προστασία και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.
  • Η διεκδίκηση και προστασία ωφελημάτων και παροχών που τα μέλη του Τμήματος δικαιούνται λόγω νομοθεσίας και / ή συλλογικών συμβάσεων.
  • Διοργάνωση πολιτιστικών / ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

  
ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΥΚ

ΕΝΤΥΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ

  
ΕΝΤΥΠΟ

ΕΝΤΥΠΟ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΥΚ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ

  
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ/ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΥΚ

ΟΜΑΔΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ

  
 

ΕΝΤΥΠΑ

ΕΝΤΥΠΑ - ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ/ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΤΥΚ

ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ

  
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ

  
ΕΝΤΥΠΟ

ΕΝΤΥΠΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΤΥΑ - ΕTΥΚ)
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΩΝ

 

  
Όροι Χρήσης  |  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
ETYK  |  Συμβάσεις  |  Εκδηλώσεις  |  Ο Τραπεζικός  |  Χάρτης Πλοήγησης  |  Επικοινωνία
Copyright 2013 by ETYK